Resultats de la cerca criteris: 13

1. Noms referits a llocs. L'article i els topònims  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Noms referits a llocs. Topònims inclosos en noms d'entitats  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Quan es tracta d'organismes oficials que contenen topònims en la seva denominació, es tradueixen si tenen tradició en la llengua d'arribada. En català: En castellà: la Junta d'Andalusia la Junta de Andalucía la Generalitat de Catalunya la Generalidad de Cataluña el Centre Penitenciari Ponent el [...]
3. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Capçalera Data: 21 de desembre de 2001 R/n: 236/A2001 R/v: 14/MRF Afer: Divisió de parcel·la Destinació: Servei de Planificació D'acord amb el que disposa l'article 951 de la Llei del sòl, no es poden dividir les parcel·les que el Pla general municipal d'ordenació ha fixat com a mínimes. Per tant [...]
4. Noms referits a llocs. Consideracions legals  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
desenvolupament normatiu molt ampli i alhora molt complex. Així, els topònims poden ser analitzats com a elements amb valor cultural; també ho poden ser des d'un punt de vista polític, en la mesura que són els noms oficials d'un lloc, i a la vegada poden tenir un interès purament utilitari com el que es deriva de [...]
5. Noms referits a llocs. Noms de poblacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Només es tradueixen en textos no oficials els noms de població que tenen una forma tradicional en la llengua d'arribada. En català: En castellà: Osca Huesca Lleida Lérida Còrdova Córdoba Pel que fa a la tradició de les formes castellanes dels topònims catalans, cal fer les consideracions que tot [...]
6. Funció demarcativa. Inici d'apartats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
començament de paràgraf. ? Apartats d'enumeracions introduïts per dos punts i que s'inicien o no amb una marca d'enumeració (guió llarg, enumeració alfabètica o numèrica). Aquí ens trobem amb diversitat de criteris, però la tendència majoritària és reservar la minúscula per als casos d'enumeració de mots o de [...]
7. Presentació  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
del nom dels estadants de l'Olimp fins als topònims americans, des dels personatges de les cançons de gesta francesa fins als protagonistes de les pellícules o dels còmics, des del títol de Les noces de Fígaro fins a la denominació d'Els burgesos de Calais, des dels Camps Elisis fins a la Casa Blanca [...]
8. Bibliografia  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
, Mercè; VILARÓ CASALINAS, Francesc; XIRINACHS CODINA, Marta. Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims [Docu- [...]
9. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Denominacions oficials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
tots els substantius i altres elements que en formen part, tret dels articles i les preposicions. Exemples: DO Costers del Segre DOQ Priorat DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme DG Ratafia Catalana IGP Pollastre i Capó del Prat Però els topònims d'origen que substitueixen el nom genèric del producte s [...]
10. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
los títulos de la Ley para darles más sistemática distribución. S'ha introduït una nova ordenació dels títols de la Llei per donar-los una distribució més sistemàtica. Però si qui legisla, amb la voluntat de destacar algun element, l'ha posat en primer lloc, és millor respectar l'ordre de la frase [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>