Resultats de la cerca criteris: 312

1. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Sigles. Formació. Duplicació de lletres  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Quan es formi una sigla s'ha d'evitar la duplicació de lletres com a marca de plural. * AVV associació de veïns * SSTT serveis territorials Tanmateix, es conserva la duplicació en aquells casos ja consolidats per l'ús. CCOO Comissions Obreres PPCC Països Catalans JJOO Jocs Olímpics [...]
3. Documentació jurídica. La sentència. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
una estructura tradicional, amb un únic parà- graf, els fets es poden numerar amb ordinals escrits en lletres. [...]
4. vehicle de transport amb conductor  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: vehicle de transport amb conductor Abreviatura: Sigla: VTC Símbol: [...]
5. Sigles. Escriptura. Partició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les sigles preferiblement no se separen a final de ratlla. En cas que sigui necessari per raons d'espai, han de tenir com a mínim cinc lletres, i la partició s'ha de fer d'acord amb les normes generals de sepa- ració sil·làbica. ERAS | MUS IN | CAVI o INCA | VI Ren | fe [...]
6. Equivalències castellà - català. traficar (con) v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
traficar (con) v intr - traficar (amb) v intr Fer tràfic amb elements il·legals o clandestins. [...]
7. Sigles. Escriptura. Punts i espais  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les sigles s'escriuen sense deixar espais en blanc entre lletres i sense marcar la suspensió de mots amb punts. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya * D.O.G.C. DOGC Direcció General de Política Lingüística * D G P L DGPL [...]
8. Equivalències castellà - català. lindar con v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
lindar con v intr - afrontar amb / confrontar amb v intr Una propietat, un terme, etc., tocar amb un altre. [...]
9. Sigles. Pronunciació. Pronunciació lletrejada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Les sigles que es llegeixen lletra a lletra mantenen sense neutralitzar la vocal tònica del nom de cada lletra, però tenen un accent més fort sobre el nom de l'última. NBA ena-be-a UPC u-pe-ce IBM i-be-ema Aquestes sigles s'han de llegir fent servir el nom català de les lletres [...]
10. Sigles. Formació. Coincidència de formes  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
A l'hora de crear una sigla s'ha de procurar evitar que coincideixi amb una altra de ja existent. Amb l'objectiu d'evitar aquesta coincidència, és útil recórrer a l'ús d'altres lletres o partícules quan la formació mitjançant la primera lletra de cada mot ple dona formes que s'escriuen igual [...]
Pàgines  1 / 32 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>