Resultats de la cerca criteris: 1.392

1. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
jutgessa, o el tribunal davant el qual es presenta. 2n. El nom, els cognoms i el veïnatge de la persona querellant. 3r. El nom, els cognoms i el veïnatge de la persona querellada. En el cas que s'ig- norin aquestes circumstàncies, cal designar la persona querellada per les dades que millor poguessin [...]
3. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
pertinents. 2. DOCUMENTAL, consistent a: a ) Tenir per reproduïda la còpia autèntica de l'escriptura de __________________ atorgada el dia ______________ davant del notari _______________________, que vaig adjuntar a la demanda. b ) Trametre un manament al Banc ________________________________ perquè lliuri [...]
4. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
referent per un pronom feble o relatiu. Por otro lado, estas denominaciones de «A Coruña» y «Ourense» aparecen ya escritas de esta forma en documentos que datan del siglo XIII, lo que supone una clara ratificación a la argumentación de que aquellas responden a una realidad lingüística, histórica e incluso [...]
5. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió El recurs de la nominalització, que consisteix a emprar un nom verbal en substitució d'un verb, no és incorrecte, però abusar-ne pot afectar la intel·ligibilitat del text. La presente Ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de [...]
6. Equivalències castellà - català. desistir a [o de] v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
desistir a [o de] v intr-desistir a [o de] v intr En un procés judicial o administratiu, retirar una actuació promoguda per un mateix?comuna demanda, una petició, un dret, una acció processal, un contracte, etc.? o renunciar-hi. ES: Las partes se reservan la facultad de desistir al (o del) contrato [...]
7. per autorització  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Paraula: per autorització Abreviatura: p. a., p. aut. Sigla: Símbol:  [...]
8. Sigles i acrònims. Ús de l'article davant de sigles i acrònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cotxes s'apujarà cal presentar el document nacional d'identitat cal presentar el DNI els cursos de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya els cursos de l'EAPC el personal de l'Institut Català del Sòl el personal de l'INCASOL Quan una sigla o un acrònim ha substituït en l'ús habitual la denominació [...]
9. per absència  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Paraula: per absència Abreviatura: p. abs. Sigla: Símbol: [...]
10. Introducció  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, les referències legals bàsiques que afecten la toponímia catalana. A l'hora de fixar els criteris generals d'aquest treball, per indicar com s'ha d'actuar o com s'acostuma a actuar davant d'un tipus de nom, s'han tingut en compte, d'una banda, la categoria del nom -no rep el mateix tractament el nom [...]
Pàgines  1 / 140 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>