Resultats de la cerca bàsica: 3,041

Fitxes de l'Optimot
1. Usos de per i per a per expressar àmbit d'aplicació / Usos de per i per a per expressar opinió
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora de triar entre l'ús de les preposicions per o per a, cal determinar quin significat té en l'oració el complement introduït per aquesta preposició, tot i que, de vegades, costa distingir entre un sentit i un altre. En el cas de l'ús d'aquestes preposicions davant de nom, un dubte molt [...]
2. a jutjar per
Font Fitxes de l'Optimot
En català es pot fer servir la locució preposicional a jutjar per, que indica segons el que mostra o aparenta un fet o un indici. Per exemple: A jutjar pel seu comportament, diria que s'ha barallat amb els fills un altre cop.  [...]
3. Usos de per o per a davant de nom / Estudia per advocat i Estudia per a advocat
Font Fitxes de l'Optimot
4. 'perquè', 'per què' o 'per a què'?
Font Fitxes de l'Optimot
Perquè Indica causa i equival a ja que: Fa una festa perquè és el seu aniversari. No surtis, perquè plou. Indica finalitat o terme i equival a a fi que, amb la finalitat que o per tal que: Va venir perquè li féssim un certificat. Queda poca estona perquè arribin. Equival a raó o causa [...]
5. 'venir a per' o 'venir per'? / 'anar a per' o 'anar per'? / Com es diu 'ir a por' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs anar i venir amb un complement format per la preposició per i un sintagma nominal equivalen a anar a buscar i venir a buscar. Per exemple: Vinc per la safata de pastes que tinc encarregada. Van anar al magatzem per més peces metàl·liques. Amb aquest significat, en certs parlars també s [...]
6. 'Per a això estem' o 'Per a això hi som'? / 'Estem per informar-vos' o 'Hi som per informar-vos'?
Font Fitxes de l'Optimot
En una oració com Hi som per informar-vos no és adequat l'ús del verb estar, perquè, en català, aquesta expressió en què hi ha idea de finalitat, i no tant de localització, es construeix amb el verb ser-hi i no amb estar. Per tant, no és adequat Estem per informar-vos. Altres exemples:  Per a [...]
7. anava a caure, quan va per parlar / Perífrasis d'infinitiu: anar a (o per) + infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
El verb anar seguit de la preposició a i un infinitiu es pot fer servir per expressar que l'acció indicada per l'infinitiu estava a punt d'esdevenir-se. Cal tenir en compte, però, que aquesta construcció s'usa sobretot en imperfet i, per tant, en un context general de passat. Per exemple: Vaig [...]
8. Usos de per i per a davant d'infinitiu (2) / Hi ha papers per a endreçar o Hi ha papers per endreçar
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'un infinitiu, és possible fer servir les preposicions per i per a en els parlars que distingeixen aquestes dues preposicions (valencià, tortosí, i en els parlars més occidentals del nord-occidental), o bé només la preposició per, en els parlars que només usen aquesta preposició (en la [...]
9. Complement directe introduït per la preposició a
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment, el complement directe no va introduït per la preposició a, a diferència del complement indirecte. Cal tenir en compte, però, els casos següents: 1. Si s'altera l'ordre bàsic de l'oració, de vegades hi pot haver ambigüitat entre el complement directe i el subjecte, o bé pot ser [...]
10. Usos de per o per a davant d'infinitiu (1) / Valor de finalitat
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'un infinitiu que expressa finalitat, és possible fer servir les preposicions per i per a en els parlars que distingeixen aquestes dues preposicions (valencià, tortosí, i en els parlars més occidentals del nord-occidental), o bé només la preposició per, en els parlars que només usen [...]
Pàgines  1 / 305 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>