Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3,062

1. 'perquè', 'per què' o 'per a què'?
Font Fitxes de l'Optimot
Perquè Indica causa i equival a ja que: Fa una festa perquè és el seu aniversari. No surtis, perquè plou. Indica finalitat o terme i equival a a fi que, amb la finalitat que o per tal que: Va venir perquè li féssim un certificat. Queda poca estona perquè arribin. Equival a raó o causa [...]
2. 'doncs' o 'perquè'?
Font Fitxes de l'Optimot
 doncs amb valor causal, aquest ús no és adequat. En aquesta mena de casos, cal utilitzar conjuncions causals, com ara perquè, ja que, atès que, etc. Per exemple: Ja pots començar a estudiar, perquè l'examen és molt difícil (i no doncs l'examen és molt difícil). Els responsables han de complir les normes [...]
3. Es pot dir com perquè i com per en català? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
4. La locució causal ja que
Font Fitxes de l'Optimot
les causals posposades que aporten informació nova i justifiquen el contingut de tota l'oració principal, equivalent a 'perquè'. Per exemple: Es va amoïnar molt de no trobar-te a casa a aquella hora, ja que no s'ho esperava. Cal tenir en compte, però, que a diferència de la conjunció perquè, que [...]
5. Accent diacrític: què o que?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de què i que. S'escriu què, quès en els casos següents: quan és un pronom relatiu precedit de preposició: el [...]
6. per tal de, per tal que
Font Fitxes de l'Optimot
La locució per tal de, que indica propòsit ('amb la finalitat de') i és equivalent a a fi de, introdueix una oració d'infinitiu. Per exemple: M'hi vaig acostar per tal de sentir-lo millor. També pot introduir una oració amb el verb en subjuntiu, tot i que aleshores hi ha la conjunció que (per [...]
7. a mida que o a mesura que?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució a mesura que es fa servir per enllaçar una oració subordinada a una oració principal i serveix per expressar que el desenvolupament de l'acció de la principal depèn del desenvolupament de l'acció de la subordinada. Per exemple: A mesura que s'anava fent fosc creixia la nostra por (la [...]
8. Pronom relatiu seguit d'infinitiu: llocs on viure o llocs per viure?, On dormir?, Què fer demà?
Font Fitxes de l'Optimot
En català, de vegades trobem construccions formades per un pronom relatiu seguit d'un infinitiu, sobretot quan el subjecte implícit de la subordinada coincideix semànticament amb el de l'oració principal. Per exemple: Busca un lloc on viure. Teoria en què basar els fets. No hi ha res de què [...]
9. 'Cuino per tu' o 'Cuino per a tu'? / Diferència entre causa i finalitat
Font Fitxes de l'Optimot
Per explicar la diferència entre les oracions Cuino per tu i Cuino per a tu, cal distingir la noció de causa de la de finalitat o destinació: 1. La causa és allò que provoca una acció o un procés. Per exemple: Es van morir de fred (la causa és de fred).  Es va quedar a casa perquè no es trobava [...]
10. renda per capita / renda per capita (rodona o cursiva)
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Economia. Empresa
En l'àmbit de l'economia el terme renda per capita fa referència a la renda que resulta de dividir la renda nacional pel nombre d'habitants de la nació. Tot i que el mot capita es pronuncia com a esdrúixol, s'escriu sense accent, perquè la locució llatina per capita s'ha adoptat directament. Pel [...]
Pàgines  1 / 307 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>