Resultats de la cerca criteris: 201

1. al cel sia  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. al meu càrrec1  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: al meu càrrec1 Abreviatura: m/c Sigla: Símbol: [...]
3. al meu compte  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: al meu compte Abreviatura: m/cte Sigla: Símbol: [...]
4. al meu favor  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: al meu favor Abreviatura: m/f Sigla: Símbol: [...]
5. preu de venda al públic  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: preu de venda al públic Abreviatura: Sigla: PVP Símbol: [...]
6. circa ('al voltant de')  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: circa ('al voltant de') Abreviatura: c., ca. Sigla: Símbol: [...]
7. Equivalències castellà - català. salvar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
salvar v tr - validar v tr Posar, al final d'un escrit, una nota per tal de declarar vàlida una esmena o un afegitó i perquè no sigui vàlid allò que s'ha esborrat. [...]
8. Equivalències castellà - català. de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc-del doble [o triple, o quàdruple, o quíntuple, o sèxtuple, etc.] loc Dit de la multa o sanció el valor de la qual és dues [o tres, o quatre, o cinc, o sis, etc.] vegades el cost del dany causat o del valor d'un robatori [...]
9. Equivalències castellà - català. firmar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
firmar v tr- firmar / signar v tr Posar el nom al peu o als marges d'un document per tal de donar-hi validesa. [...]
10. Equivalències castellà - català. arrendar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
arrendar v tr - arrendar / llogar v tr Posar un bé, generalment immoble, a disposició d'una persona que no n'és propietària durant un temps determinat perquè en faci ús a canvi d'un pagament al propietari. [...]
Pàgines  1 / 21 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>