Resultats de la cerca criteris: 17

1. Equivalències castellà - català. expropiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. protección de datos f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
protección de datos f - protecció de dades f Precepte legal destinat a garantir que les dades personals d'algú no puguin ser conegudes o usades per altres sense el consentiment previ de la persona afectada. [...]
3. Equivalències castellà - català. declarar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
declarar3 v tr-declarar v tr Un jutge o un tribunal, establir i enunciar la natura d'algú amb relació a un afer sotmès a procés judicial. CA: Van declarar l'acusat culpable. El jutge el va declarar insolvent. [...]
4. Equivalències castellà - català. sentenciar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sentenciar v tr - sentenciar v tr / dictar sentencia loc v Un jutge o un tribunal, emetre una sentència en què s'indica la culpabilitat d'algú, la pena a complir, la resolució d'un afer, etc. CA: El tribunal va sentenciar (o dictar sentència) després de deliberar. Sentenciar sobre els delictes [...]
5. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Des d'un punt de vista terminològic la forma convocatòria és un terme genèric que fa referència a més d'un document administratiu. De fet, una convocatòria , entesa com a document, és un escrit per mitjà del qual es demana a algú que es presenti en un lloc, en una data determinada. Així, podríem [...]
6. Documentació administrativa. La citació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La citació forma part del grup de documents que podem aplegar sota el terme convo- catòria . Així, doncs, la citació és una convocatòria per mitjà de la qual es demana la presèn- cia d'algú en un lloc a fi de realitzar un tràmit administratiu. La citació es pot fer per a un dia i una hora [...]
7. Equivalències castellà - català. reducir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
reducir v tr - reduir v tr En una situació d'agressivitat o violència, contenir i immobilitzar algú mitjançant la força per tal d'evitar que es faci mal o faci mal a algú altre. [...]
8. Equivalències castellà - català. sospecha f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sospecha f-sospita f Suposició feta per la policia, la fiscalia, etc., en què es relaciona algú amb un fet delictuós a partir d'indicis. [...]
9. Equivalències castellà - català. apremiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
apremiar v tr - comminar / constrènyer v tr Un jutge, un tribunal, etc., obligar algú a fer alguna cosa en virtut de la seva autoritat, i amb risc de pena en cas d'incompliment. NOTA: El verb comminar té un sentit més genèric i, per això, com a terme específic se sol usar constrènyer. CA [...]
10. Equivalències castellà - català. en funciones loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en funciones loc-en funcions loc Dit de la persona que substitueix algú en un càrrec perquè no pot exercir-lo a causa d'una absència programada o prevista. [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>