Resultats de la cerca criteris: 111

1. Equivalències castellà - català. reducir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. sospecha f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
sospecha f-sospita f Suposició feta per la policia, la fiscalia, etc., en què es relaciona algú amb un fet delictuós a partir d'indicis. [...]
3. Equivalències castellà - català. en funciones loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
en funciones loc-en funcions loc Dit de la persona que substitueix algú en un càrrec perquè no pot exercir-lo a causa d'una absència programada o prevista. [...]
4. Equivalències castellà - català. sentenciar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
sentenciar v tr - sentenciar v tr / dictar sentencia loc v Un jutge o un tribunal, emetre una sentència en què s'indica la culpabilitat d'algú, la pena a complir, la resolució d'un afer, etc. CA: El tribunal va sentenciar (o dictar sentència) després de deliberar. Sentenciar sobre els delictes [...]
5. Equivalències castellà - català. apremiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
apremiar v tr - comminar / constrènyer v tr Un jutge, un tribunal, etc., obligar algú a fer alguna cosa en virtut de la seva autoritat, i amb risc de pena en cas d'incompliment. NOTA: El verb comminar té un sentit més genèric i, per això, com a terme específic se sol usar constrènyer. CA [...]
6. Equivalències castellà - català. aparcería f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
aparcería f-parceria f Contracte d'explotació agrícola o agropecuària pel qual la persona propietària cedeix l'ús temporal de la terra a algú i rep en compensació part dels productes o fruits. [...]
7. Equivalències castellà - català. expropiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
expropiar v tr-expropiar v tr Un organisme públic, quedar-se la propietat d'un bé que és d'algú altre per a una utilitat pública, generalment a canvi d'una indemnització. CA: Han d'expropiar la finca per tal de fer-hi una carretera. Una casa expropiada. [...]
8. Equivalències castellà - català. protección de datos f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
protección de datos f - protecció de dades f Precepte legal destinat a garantir que les dades personals d'algú no puguin ser conegudes o usades per altres sense el consentiment previ de la persona afectada. [...]
9. Equivalències castellà - català. declarar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
declarar3 v tr-declarar v tr Un jutge o un tribunal, establir i enunciar la natura d'algú amb relació a un afer sotmès a procés judicial. CA: Van declarar l'acusat culpable. El jutge el va declarar insolvent. [...]
10. Equivalències castellà - català. usufructo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
usufructo m - usdefruit m Dret de gaudi que té algú sobre un bé que és propietat d'altri, que consisteix a posseir el bé, usar-lo i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància. [...]
Pàgines  1 / 12 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>