Resultats de la cerca bàsica: 22

1. Els possessius àtons
Font Fitxes de l'Optimot
Els possessius àtons són els següents: Masculí singular: mon, ton, son Femení singular: ma, ta, sa Masculí plural: mos, tos, sos Femení plural: mes, tes, ses El possessiu àton va sempre davant del nom, sense cap més determinant, i concorda en gènere i nombre amb el nom que especifica. En [...]
2. Posició dels adjectius possessius
Font Fitxes de l'Optimot
Els possessius tònics (meu, meva, teu, teva, seu, seva, nostre, nostra, vostre, vostra) poden anar davant o darrere del nom. Si van davant del nom s'usen normalment amb article. Per exemple: La meva llibreta és al costat de la seva. No sé si corre més el seu cotxe o la meva moto. En canvi, si [...]
3. Usos abusius dels possessius / 'Reculli el seu premi' o 'Reculli el premi'?
Font Fitxes de l'Optimot
4. possessiu -iva
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Que denota possessió. Una persona molt possessiva. En gram., que expressa una relació de possessió, de pertinença, etc. El cas possessiu de l'anglès. Els pronoms possessius. Determinant possessiu. [...]
5. pronom
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Categoria lèxica constituïda per mots generalment variables, que poden tenir caràcter substantiu, adjectiu o adverbial i que presenten un significat ocasional, delimitat a partir de relacions díctiques o anafòriques. Pronoms demostratius, possessius, interrogatius [...]
6. adjectiu -iva
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
possessius, numerals, quantitatius, indefinits, interrogatius, relatius. Adjectius especificatius, explicatius. Mot d'aquesta categoria. El mot prudent és un adjectiu. adjectiu absolut Adjectiu no susceptible de rebre morfemes de grau comparatiu ni superlatiu. adjectiu adverbial Adjectiu que [...]
7. El pronom en: substitució d'un sintagma nominal indefinit
Font Fitxes de l'Optimot
. En cas que el sintagma nominal, a més d'anar introduït per un determinant indefinit, tingui un adjectiu, si aquest adjectiu queda sense pronominalitzar va precedit de la preposició partitiva de. Passa el mateix amb els participis i amb els possessius postverbals: Ell va proposar dues receptes fàcils [...]
8. Abreviatura de el meu taló
Font Fitxes de l'Optimot
m/t Per analogia, es poden utilitzar les abreviatures de les formes amb altres possessius: el nostre taló (n/t), el vostre taló (v/t), el seu taló (s/t). [...]
9. Abreviatura de el meu xec
Font Fitxes de l'Optimot
m/x Per analogia, es poden utilitzar les abreviatures de les formes amb altres possessius: el nostre xec (n/x), el vostre xec (v/x), el seu xec (s/x). [...]
10. Abreviatura de el meu gir
Font Fitxes de l'Optimot
m/g L'abreviatura de el meu gir és m/g. Per analogia, es poden utilitzar les abreviatures de les formes amb altres possessius: el nostre gir (n/g), el vostre gir (v/g), el seu gir (s/g).  [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>