Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 221

1. Ús de la preposició 'de' en les vies urbanes / Adreces postals (escriptura)
Font Fitxes de l'Optimot
2. Abreviatures de les vies urbanes: carrer, plaça, etc. / Adreces postals: escriptura
Font Fitxes de l'Optimot
Com a criteri general, es recomana escriure sencers (és a dir, no abreujats) els noms de les vies urbanes. Ara bé, si es tracta d'un text sintètic, com ara un quadre sinòptic, una llista, el sobre d'una carta, una targeta, un imprès, etc., se solen escriure abreujats. Les abreviatures acaben amb [...]
3. Pronúncia de la vocal neutra en determinades zones urbanes
Font Fitxes de l'Optimot
En determinades zones urbanes dels parlars centrals, s'observa una tendència a pronunciar una a en comptes de la vocal neutra. Aquesta pronúncia, tanmateix, no és acceptable. Per exemple: escolta (la e i la a s'han de pronunciar com a vocals neutres, i no com a [a], [a]scolt[a]) dies (la e s'ha [...]
4. La preposició malgrat
Font Fitxes de l'Optimot
La preposició malgrat és un nexe concessiu i es fa servir per introduir una causa que va en contra d'un fet però que no n'és pas impediment. Pot anar seguida d'un sintagma nominal, una oració d'infinitiu o bé una subordinada introduïda per la conjunció que. En aquest últim cas, tot i que hi ha una [...]
5. Traducció de vies públiques no catalanes / Gènere de vies públiques no catalanes
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'incorpora el nom d'una via pública estrangera al català, en alguns casos no es tradueix la part genèrica de la via (Oxford Street, Via Veneto, Alexanderplatz), cosa que en dificulta l'atribució de gènere. A l'hora d'atribuir el gènere masculí o el gènere femení al nom d'una via pública, gen [...]
6. Traducció de vies públiques: carrers, places, avingudes...
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora de traduir el nom d'una via urbana o d'un barri al català, es poden distingir quatre casos diferents: 1. Hi ha vies urbanes que per la seva singularitat tenen una forma en català. Per exemple: els Camps Elisis la Cinquena Avinguda la plaça Roja 2. En altres casos, se sol traduir [...]
7. Elisió de la preposició en coordinacions
Font Fitxes de l'Optimot
) Hem comprat un petit obsequi als monitors de menjador i d'acollida. (l'obsequi és compartit entre els monitors de menjador i els d'acollida) Si es repeteix la preposició, tot i que també es pot interpretar que els complements coordinats constitueixen un tot unitari, se sol interpretar que són [...]
8. Preposició en expressions de lloc: a o en?
Font Fitxes de l'Optimot
interrogatiu, si el verb que acompanya la preposició és de direcció o moviment, s'usa la preposició a, tret del cas en què introdueixi un sintagma nominal amb article indefinit, en què també és possible en. Per exemple: Tenim intenció de viatjar a tres països diferents. Anirem a un hotel preciós (o Anirem en [...]
9. Usos de la preposició cap i cap a
Font Fitxes de l'Optimot
Font: Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (19.4.1) La preposició cap a, o cap en alguns casos, expressa l'orientació o la direcció d'un moviment. També pot expressar una aproximació que pot ser espacial, temporal o de quantitat. Per exemple: Gireu cap a la dreta [...]
10. Usos de la preposició com i com a
Font Fitxes de l'Optimot
La forma com és un adverbi de comparació que equival a les expressions igual que, de la mateixa manera que. Per exemple: En Joan camina com el seu pare. En canvi, com a és una preposició que es fa servir per expressar equivalència, sovint amb el mateix significat que en qualitat de, amb caràcter [...]
Pàgines  1 / 23 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>