Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 5

1. Exemples de provisió
Font Fitxes de l'Optimot
Exemple 1 Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Tossa de Mar Judici de faltes 33/2002 PROVISIÓ Jutgessa: Marina Cruells Jansana Tossa de Mar, 6 d'abril de 2002 L'advocada Rosa Comes Puig, en representació del denunciant, Pol Quer López, ha interposat, dins el termini [...]
2. Criteris de redacció de la provisió
Font Fitxes de l'Optimot
3. Majúscules i minúscules de documents legals no singulars / Majúscules i minúscules de interlocutòria, provisió, diligència prèvia, pregunta parlamentària, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
interlocutòria de 23 de desembre de 1993 la provisió de 26 d'agost de 1995 les diligències prèvies 23/98 la cèdula de citació de 30 de juny de 1999 del Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa el judici de menor quantia 25/2000 el procediment abreujat núm. 147/85 les actuacions 27/92 el recurs contenciós administratiu [...]
4. Traducció de textos jurídics: gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
'acord amb les lleis, una provisió que ordeni el segrest o que prohibeixi l'alienació dels béns immobles. Original en castellà Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes habiendo sido redactadas con la [...]
5. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
demanda i el dia 11 d'octubre de 2001 es va dictar una provisió per mitjà de la qual es tenien per fetes les manifestacions de qui assentia. El dia 29 d'octubre es declarava la rebel·lia de l'altre codemandat. Finalment, les actuacions van passar al jutge perquè dictés sentència. FONAMENTS DE DRET 1 [...]