Resultats de la cerca bàsica: 2,668

Fitxes de l'Optimot
1. 'en quant a' o 'quant a'?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució quant a (i no en quant a) es fa servir quan es vol acotar el tema sobre el qual es parla i emmarcar l'oració. Per exemple: Quant al nombre, aquesta forma és plural (i no En quant al nombre). Amb aquest significat, també es poden fer servir les expressions pel que fa a, tocant a, a [...]
2. quan o quant?
Font Fitxes de l'Optimot
3. cada quant o cada quan?
Font Fitxes de l'Optimot
Sovint hi ha el dubte de quina forma cal escriure darrere del mot cada: quant o quan. Si es vol indicar 'quina quantitat de temps', cal fer servir la forma quant. En aquests casos quant es fa servir en sentit absolut, és a dir, amb el nom temps elidit. Per exemple: Cada quant teniu classe? (és [...]
4. quant més, quant menys o com més, com menys?
Font Fitxes de l'Optimot
comissions tindràs. Com menys hi vagi, més feina tindrà. En aquests casos, les locucions quant més i quant menys, pròpies de la llengua antiga, han estat usades en registres formals per alguns autors contemporanis. No obstant això, les solucions recomanades són les construccions com més i com menys. Font [...]
5. Com es diu 'en lo referente a' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català es poden fer servir les locucions pel que fa a, respecte a, quant a, a propòsit de, entre altres, per acotar el tema sobre el qual es parla. Per exemple: Tinc la consciència tranquil·la pel que fa a aquest punt. A propòsit d'aquesta qüestió, no hi farem cap observació. Pel que fa a mi [...]
6. en relació amb / amb relació a
Font Fitxes de l'Optimot
La locució amb relació a significa 'pel que fa a, amb referència a, quant a' i 'envers'. Per exemple:  Amb relació a aquest afer, et respondré aviat.  És respectuós amb relació als seus superiors. La locució en relació amb significa 'en connexió amb, en correspondència amb'. Per exemple:  L [...]
7. Contacte de preposicions amb mots interrogatius / 'fixar-se en si plou' o 'fixar-se si plou'? / 'depèn d'a qui et dirigeixis' o 'depèn a qui et dirigeixis'?
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, la preposició regida per un verb coincideix amb un mot interrogatiu (com ara qui, què, com, quan, quant, on, per què, quin o si), que introdueix una oració subordinada. Per exemple: Sempre parlen de si els renovaran el contracte o no. S'interessen sobre on hi ha més corrupció política [...]
8. Quantitatius seguits de la preposició 'de' / 'quant', 'molt', 'poc', 'més', 'menys', 'tant', 'gaire', 'prou', 'bastant' + 'de' + substantiu / 'Fa molt temps' o 'Fa molt de temps'?
Font Fitxes de l'Optimot
Entre un quantitatiu i el nom que el segueix, la preposició de de vegades és optativa, altres vegades és obligatòria i en alguns casos no s'ha d'usar. Els quantitatius següents admeten l'addició de la preposició de abans del substantiu que els segueix:  quant: Quants de llibres que té! (o Quants [...]
9. alçària, alçada o altura?
Font Fitxes de l'Optimot
En català, per expressar la dimensió de qualsevol cos en direcció vertical, sigui quin sigui, es fa servir la denominació alçària, i no alçada. Per exemple: L'alçària d'aquest pic és de 5.000 metres. Calculeu l'alçària d'aquest triangle rectangle. En canvi, per indicar quant mesura [...]
10. Es pot dir medir en català?
Font Fitxes de l'Optimot
paret medeix dos metres i mig d'alt). Quant fa la nevera d'alt? (i no Quant medeix la nevera d'alt?). En canvi, si el que es vol indicar és que es prenen les mides d'una cosa, es poden fer servir els verbs mesurar i amidar. Per exemple: Mesurarem la taula a pams (i no Medirem la taula a pams). Ens [...]
Pàgines  1 / 267 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>