Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 4

1. Exemple de querella
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT [...] [...], procurador dels tribunals, en nom de [...], la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder especial que adjunto degudament validada, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de [...], i formulo querella per [...], que, d'acord amb [...]
2. Criteris de redacció de la querella
Font Fitxes de l'Optimot
3. Com es diu querellado, querellada en català? / Es pot dir querellat, querellada en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
En llenguatge jurídic, el terme querellat, querellada designa la persona contra la qual es presenta una querella. La denominació castellana equivalent és querellado, querellada.  [...]
4. Criteris de redacció de la denúncia
Font Fitxes de l'Optimot
cas, la persona denunciant no està obligada a provar els fets denunciats ni a formalitzar una querella. D'acord amb l'article 265 de la Llei d'enjudiciament criminal, una denúncia es pot fer per escrit o de paraula. Quan es fa per escrit, el document en què es fa constar la denúncia s'anomena [...]