Resultats de la cerca criteris: 3

1. Equivalències castellà - català. debitorio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
judicialment. 4. PERICIAL, perquè un únic pèrit comptable valori els documents _______________ i dictamini sobre __________________________________ . 5. RECONEIXEMENT JUDICIAL, consistent en el fet que el jutge es traslladi a l'em- presa _______________________________________________ per determinar [...]
3. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
, catàlegs, registres, censos i altres llistes Quan aquestes llistes tenen un reconeixement institucional, es tracten de manera anàloga als documents i s'escriuen amb majúscula inicial de la primera paraula. En l'ús genèric del mot mantenim la minúscula inicial en tots els casos. Exemples: 23 Ma j ús cul e s [...]