Resultats de la cerca bàsica: 11,849

1. Oracions de relatiu adjectives amb antecedent humà / 'l'home qui ha vingut' o 'l'home que ha vingut'? / 'qui' o 'que'?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Duplicacions pronominals en oracions de relatiu / 'a qui no li agrada' o 'a qui no agrada'? / 'on diu' o 'on hi diu'? / 'de qui n'està molt' o 'de qui està molt'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els pronoms relatius duen a terme una funció respecte del verb. Per exemple, en la frase La noia de la qual es reia..., el pronom relatiu de la qual és el complement verbal que necessita riure's ('riure's de la noia').  Malgrat que de vegades, en registres informals, es pot trobar que s'hi ha [...]
3. Pronoms de relatiu en funció de complement directe animat / 'que', 'a qui' o 'el qual/al qual'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions de relatiu, el complement directe animat es pot representar amb els pronoms que, qui i el qual (la qual, els quals, les quals).  1. Que Aquest relatiu és la forma més habitual, tant en les oracions especificatives com en les explicatives. Ara bé, no es fa servir quan el verb de [...]
4. Pronom relatiu en complements preposicionals: 'el qual', 'qui' o 'què' / 'el tema del que parles' o 'el tema de què parles'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'usa un pronom relatiu per fer de complement preposicional d'una oració de relatiu adjectiva, es pot optar pels pronoms el qual, qui i què segons el context. 1. El qual El pronom relatiu el qual (la qual, els quals, les quals) pot referir-se tant a persones com a coses. Es fa servir amb la [...]
5. qui
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Quina persona o quines persones. Qui és? Qui són? Qui has vist? Amb qui anàveu? No sé qui és. No sé qui són. Pregunteu-li amb qui parlava. Com a pronom relatiu, designant persones o coses personificades, és emprat: a) En les oracions de relatiu adjectives, com a complement preposicional [...]
6. Les oracions de relatiu
Font Fitxes de l'Optimot
Les oracions relatives són oracions subordinades que estan introduïdes per un relatiu, que sol ser un pronom (que, qui, què, el qual) o un adverbi (on, quan, com). Per exemple: La noia que vaig veure ahir és veïna del Toni (que vaig veure ahir és l'oració de relatiu).  Estudia a la mateixa ciutat [...]
7. Preposició 'a' + 'qui' en funció de complement directe / 'Castigarà a qui copiï' o 'Castigarà qui copiï'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En general, el pronom relatiu qui en funció de complement directe va introduït per la preposició a: 1. En oracions relatives adjectives (les que tenen un antecedent explícit), el pronom qui sempre va precedit de la preposició a. Per exemple: El meu germà, a qui tothom ajudava, era considerat un [...]
8. 'el que' o 'el qui'?; 'aquell que' o 'aquell qui'? / Oracions relatives substantives amb pronom referit a persona / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions de relatiu substantives en què el relatiu es refereix a persones, es poden utilitzar els pronoms qui o que, precedits o no d'altres elements. 1. Qui Es pot fer servir el relatiu qui. Per exemple: Qui digués això mentiria. Aquest pronom relatiu també pot anar precedit de [...]
9. Oracions de relatiu adjectives i substantives
Font Fitxes de l'Optimot
ja fosquejava. També són oracions relatives substantives aquelles oracions en què el pronom relatiu (qui o que), sense tenir un antecedent, va precedit d'algun element com ara un article, un demostratiu o un indefinit (com tots, algú o tothom). Per exemple: Tots els qui es van presentar a l'examen [...]
10. relatiu -iva
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Que fa referència o relació a una cosa. Els documents relatius a aquest afer. En gram., que està mancat de significat complet i, en general, depèn d'un altre element aparegut prèviament en l'oració. Una oració relativa. Un temps relatiu. Pronom relatiu. Que neix d'una relació [...]
Pàgines  1 / 1,185 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>