Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 16

1. grups artístics (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
2. marques registrades (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
Les marques registrades no es tradueixen. Per exemple: En català: Patufet Celler del Mas La Bella Easo El Lobo En castellà: Patufet Celler del Mas La Bella Easo El Lobo Hi ha casos, però, en què per raons comercials la mateixa empresa propietària promou la traducció de les sev [...]
3. magistrat o magistrada (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·lustríssim Senyor, Il·lustríssima Senyora Il·lm. Sr., Il·lma. Sra. Im. Sr., Ima. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de magistrat o magistrada és Il·lustríssim Senyor, Il·lustríssima Senyora. Les abreviatures són les següents: Il·lm. Sr., Il·lma. Sra. Im. Sr., Ima. Sr [...]
4. premis i distincions (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms de premis i distincions es tradueixen, en general, a la llengua d'arribada. En català: Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya Premi Nacional de Recerca Etnològica Joan Amades Creu de Sant Jordi Premi Ramon Llull Copa d'Europa En castellà: Medalla de Oro de la Generalidad d [...]
5. moviments artístics i culturals (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
En general, es tradueix la designació dels moviments artístics i culturals. En català: el modernisme el romànic l'humanisme En castellà: el modernismo el románico el humanismo Hi ha algun cas, però, com la Renaixença, que per evitar l'ambigüitat roman invariable.  [...]
6. congressos, convencions, jornades i simposis (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
Sovint els congressos, les convencions, les jornades i els simposis són certàmens multilingües i ja presenten la seva denominació en diverses llengües. Per aquest motiu, si la llengua d'arribada és una de les llengües oficials del certamen, cal usar la denominació del certamen en la llengua [...]
7. noms d'institucions i entitats públiques (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
El criteri general és traduir les designacions de les institucions i de les entitats dependents de l'Administració pública i les designacions dels seus òrgans de gestió, mantenint la màxima fidelitat semàntica respecte de l'original i la màxima proximitat entre els textos de partida i els d'arriba [...]
8. diputat o diputada del Parlament de Catalunya (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora Il·ltre. Sr., Il·ltre. Sra. I. Sr., I. Sra. El tractament protocol·lari que correspon a un diputat o diputada del Parlament de Catalunya és Il·lustre Senyor o Il·lustre Senyora. Exemple: L'Il·lustre Senyor Joan Cases. Les abreviatures són les següents: Il· [...]
9. Símbols: convencions
Font Fitxes de l'Optimot
Els símbols s'escriuen en minúscules o en majúscules d'acord amb les normes ISO i altres convencions internacionals. Per exemple: H (hotel) h (hora) W (watt) kWh (quilowatt hora) kg (kilogram) °C (grau Celsius o grau centígrad) Sempre s'ha de respectar en l'ús de majúscules i minúscules la forma que [...]
10. conseller o consellera de la Generalitat de Catalunya (convencions)
Font Fitxes de l'Optimot
Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr., H. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de conseller o consellera de la Generalitat de Catalunya és Honorable Senyor, Honorable Senyora. Les abreviatures són les següents: Hble. Sr., Hble. Sra. H. Sr., H. Sra. Honorable Senyor, Honorable Se [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>