Resultats de la cerca bàsica: 102

81. espionatge
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Activitat secreta adreçada a obtenir informació de caràcter personal o confidencial d'individus, organitzacions o estats, sense el permís del titular de la informació, per a treure'n benefici polític, econòmic o militar. [...]
82. glàndula endocrina
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Òrgan que secreta substàncies específiques anomenades hormones, que són emeses directament cap a la circulació sanguínia i que influeixen en el metabolisme i altres funcions orgàniques. Aquest tipus de glàndula no té conductes excretors. [...]
83. proposició
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Document que presenta la persona interessada en una licitació amb el contingut de la seva oferta, que ha de ser secreta i s'ha d'ajustar al que preveu el plec de clàusules administratives particulars. [...]
84. sangonera comuna
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
(Hirudo medicinalis) Fou emprada antigament per a practicar sagnies; xucla la sang de la víctima o del pacient i l'emmagatzema a les expansions laterals de l'intestí durant uns nou mesos. Secreta l'anticoagulant hirudina. [...]
85. limfòcit B immadur
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la vida
Limfòcit B portador d'IgM com a receptor antigènic, que representa la primera cèl·lula del llinatge de limfòcits B capaç de reconèixer un antigen encara que no secreta anticossos, i que es transforma en limfòcit B naïf. [...]
86. limfòcit B immadur
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Limfòcit B portador d'IgM com a receptor antigènic, que representa la primera cèl·lula del llinatge de limfòcits B capaç de reconèixer un antigen encara que no secreta anticossos, i que es transforma en limfòcit B naïf. [...]
87. secret
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
88. hipotàlem
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Veterinària
Òrgan del sistema nerviós central que exerceix un control nerviós sobre moltes funcions de l'organisme, secreta hormones i controla jeràrquicament altres òrgans endocrins ja que les seves cèl·lules nervioses secreten neurohormones que afecten la funció de la hipòfisi. [...]
89. merocrí -ina
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Que secreta parcialment; oposat a holocrí. Dit de les glàndules en què una part de les cèl·lules secretores roman intacta al llarg del procés de formació i descàrrega dels productes de secreció; és el cas de les glàndules salivals i pancreàtiques. [...]
90. túbul contort distal
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
, mitjançant la bomba Na+K+ATPasa, mentre que la reabsorció de clor és passiva. És poc permeable a l'aigua i gairebé insensible a l'acció de l'hormona antidiürètica, llevat de la seva porció més terminal. Secreta hidrogenions per mitjà d'una bomba de protons, funció potenciada per l'aldosterona. També secreta [...]
Pàgines  9 / 11 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>