Resultats de la cerca bàsica: 84,603

1. 'ser' o 'estar'? / 'ser a punt' o 'estar a punt'? / 'Estar' davant de complements preposicionals
Font Fitxes de l'Optimot
Es fa servir el verb estar (i no ser) en les oracions en què l'atribut va introduït per una preposició, expressa un estat fruit d'un canvi o procés i no té valor locatiu. Per exemple: estar a punt: La funció està a punt de començar (i no és a punt de començar). estar a l'abast: L'habitatge no [...]
2. 'ser' o 'estar'? / Els verbs 'ser' i 'estar' amb un locatiu i un sintagma preposicional
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment es fa servir el verb ser per expressar la mera situació d'algú o alguna cosa en un lloc, però si s'hi vol afegir un matís de permanència o durada, se sol utilitzar el verb estar. Per exemple: Els llibres van ser al calaix fins a final de curs. (simple descripció) Els llibres van [...]
3. 'ser' o 'estar'? / 've determinat' o 'està determinat'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
a votació. Aquesta norma és exigida per l'article 21. La ponent va ser aplaudida per tots els assistents. És una dona admirada de tothom. Cal tenir en compte, però, que amb alguns participis s'hi pot trobar el verb estar en lloc de ser. Es tracta de construccions formades amb participis com determinat o [...]
4. 'ser' o 'estar'? / 'ser' o 'estar' davant d'adjectiu o participi (éssers animats) / 'En Joan és tranquil' o 'En Joan està tranquil'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
5. 'ser' o 'estar'? / 'Ser' o 'estar' davant d'adjectiu o participi (subjecte inanimat) / 'La porta és oberta' o 'La porta està oberta'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En oracions copulatives en què el subjecte és inanimat i l'atribut és un adjectiu o participi, s'utilitza el verb ser o estar segons el cas.  En general, s'usa ser per expressar la naturalesa d'una cosa o una propietat d'aquesta cosa. Per exemple:  El meu cotxe és blau. El vent que fa és humit [...]
6. 'ser' o 'estar'? / 'estem a dissabte', 'som dissabte' o 'som a dissabte'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la mera localització d'una persona, animal, objecte, etc., en l'espai, en un moment determinat es fa servir el verb ser (i no estar). Per exemple: On és l'informe? (i no On està l'informe?) Som al restaurant (i no Estem al restaurant). Vaig anar a veure la Maria al despatx però no [...]
7. 'A la tarda estarem a l'exposició' o 'A la tarda serem a l'exposició'? / Usos de 'ser' i 'estar' davant d'expressions de lloc / 'ser' o 'estar'?
Font Fitxes de l'Optimot
d'una expressió lexicalitzada també és possible usar el verb ser. Per exemple: Estem en un carreró sense sortida (o bé Som en un carreró sense sortida). Aquesta decisió està en mans del jutge (o bé Aquesta decisió és en mans del jutge). D'altra banda, cal tenir en compte que el verb estar també pot [...]
8. estar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
VERB MODEL v intr 1 [vivir en un sitio] estar, estar-se pron. Ahora estoy en Gerona, ara estic (o m'estic) a Girona. 2 [encontrarse en un lugar] ésser, ser, trobar-se. Manaña estaremos en Zaragoza, demà serem a Saragossa. 3 [estar situado] ésser, ser. Este cine está en una calle principal [...]
9. 'potser' o 'pot ser'?
Font Fitxes de l'Optimot
verb ser. Per exemple: No pot ser que no hagi vingut! Pot ser que demà plogui. Cal recordar que l'adverbi potser no admet el subjuntiu. Així, en comptes de Potser vingui, cal dir Potser vindrà o Potser ve. En canvi, si es fa servir el verb poder, sí que pot aparèixer el subjuntiu, precedit sempre [...]
10. ser 1
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
[ger. sent; p. p. estat (també sigut i set); ind. pr. soc (o so), ets, és, som, sou, són; ind. imperf. era, eres, etc.; ind. p. s. fui, fores, fou, fórem, etc.; ind. fut. seré, etc.; cond. seria, etc., o fora, fores, etc.; subj. pr. sigui, etc.; subj. imperf. fos, fossis, etc., (o sigués, etc.); [...]
Pàgines  1 / 8,461 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>