Resultats de la cerca criteris: 680

1. Equivalències castellà - català. en el plazo de una audiencia loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. cumplir condena v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
cumplir condena v tr-complir (una) condemna v tr Una persona, trobar-se en procés d'execució d'una pena. [...]
3. Equivalències castellà - català. causar baja (de) [o (en)] loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
causar baja (de) [o (en)] loc v - plegar (de) v intr / ser baixa (de) loc v Deixar de treballar per a altri; deixar de ser membre d'un organisme. [...]
4. Equivalències castellà - català. antijuridicidad f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
antijuridicidad f - antijuridicitat f Característica d'una acció que fa que pugui ser considerada contrària a dret. [...]
5. Equivalències castellà - català. vigir v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
vigir v intr - vigir v intr Una llei, un reglament, un decret, un conveni, etc., ser vàlid i tenir efecte. [...]
6. Equivalències castellà - català. causar estado loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
causar estado loc v - causar estat loc v Una resolució, esdevenir definitiva, de manera que no pot ser objecte de recurs. [...]
7. Sigles. Escriptura. Desplegament  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
És recomanable que quan aparegui una sigla per primera vegada en un text es desglossi, ja sigui amb la denominació completa precedint la sigla, o viceversa. podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) podeu posar-vos en contacte amb l'ICASS [...]
8. Equivalències castellà - català. revisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
revisar v tr - revisar v tr Tornar a sospesar, a debatre, a analitzar, etc., una decisió per tal de comprovar si va ser encertada o no. [...]
9. Equivalències castellà - català. tipificar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
tipificar v tr-tipificar v tr Una norma jurídica, establir la definició d'un fet que ha de ser definit legalment. CA: El codi penal tipifica la prevaricació. [...]
10. Equivalències castellà - català. derecho de tanteo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
derecho de tanteo m-dret de tempteig m Dret d'adquisició preferent d'una cosa que ha de ser alienada a títol onerós amb preferència a d'altres. [...]
Pàgines  1 / 68 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>