Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 5

1. Abreviatures, sigles i símbols: criteris generals d'ús
Font Fitxes de l'Optimot
2. sigles (partició)
Font Fitxes de l'Optimot
Les sigles, si s'escriuen en majúscules, no es poden partir a final de ratlla. Quan s'escriuen en minúscules (amb la inicial majúscula, si són noms propis), es poden partir a final de ratlla d'acord amb els criteris generals de la partició sil·làbica. Per exemple: mòdem (modulator-demodulator [...]
3. Abreviatures, sigles, acrònims i símbols: cursiva
Font Fitxes de l'Optimot
Abreviatures Les abreviatures s'escriuen en lletra rodona, excepte les corresponents als estrangerismes que han d'anar en cursiva, que es poden escriure en rodona o en cursiva. Per exemple: a. m. (ante meridiem) op. cit. (opus citatum) Una abreviatura pot anar en cursiva per altres criteris [...]
4. carta (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
Definició La carta és una comunicació escrita de caràcter interpersonal de contingut general, no prevista en la tramitació d'un procediment administratiu. Criteris generals de redacció Com es veu en la definició, la carta pot tractar de més d'un tema, i aquests poden ser molt variats [...]
5. ofici (criteris de redacció)
Font Fitxes de l'Optimot
particulars. És un document monotemàtic, tracta d'un sol tema. Criteris generals de redacció La concisió i la claredat són els elements bàsics que han de guiar la redacció administrativa en general. Així, d'acord amb l'article 2.1 de l'Ordre de l'Estat, de 7 de juliol de 1986, "en l'elaboració [...]