Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 27

1. signes d'interrogació i admiració (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
simplificadora, d'utilitzar aquests signes només al final de l'oració. Per exemple, en el cas de les oracions interrogatives directes: Que vindràs demà? Com és que no vas venir? O bé, en el cas de les oracions exclamatives i de les interjeccions: Quin dia! Que gran que s'ha fet, aquest noi! Visca! Tanmateix es [...]
2. circumstancials (signes de puntuació) / oracions subordinades adverbials (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Un complement circumstancial és un complement del verb que expressa la circumstància en què es desenvolupa l'acció. Pot expressar lloc, temps, manera, etc. Sovint els complements circumstancials es poden col·locar en diverses posicions de la frase: al principi, intercalats o al final. Segons la [...]
3. ambigüitat (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
L'ambigüitat en una frase és ocasionada per la possibilitat que es pugui interpretar de dues maneres diferents. En aquests casos la puntuació, i concretament la coma, és un recurs útil per desfer aquesta ambigüitat. Per exemple: Va veure un home amb uns binocles. (L'home que el subjecte va veure [...]
4. citacions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Per tancar una citació cal tenir en compte que si es tracta d'una oració completa i breu, s'escriu el punt després de les cometes. Per exemple: El professor va dir: "Porteu-m'ho dilluns". Però quan la citació és una oració completa d'una certa extensió, es pot escriure el punt abans o després [...]
5. claudàtors (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els claudàtors consten d'un signe d'obertura i un de tancament ([  ]) que serveixen per incloure elements que no formen part del text original, a tall de referència, correcció, etc. Els usos més freqüents dels claudàtors són els següents: 1. Emmarquen informacions addicionals en fragments que ja [...]
6. coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
segueix. Els usos principals de la coma són els següents: 1. Separa mots, expressions i frases d'una mateixa enumeració, però no s'hi posa quan ja hi ha les conjuncions i, ni o o: La Comissió Permanent va estudiar el projecte, el Ple el va aprovar i els ciutadans el van aplaudir. 2. Separa els [...]
7. cometes (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
8. coordinació (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
la coordinació en diferents tipus: 1. En la coordinació copulativa: els elements coordinats se sumen un darrere l'altre. Si s'enllacen més de dos elements, se separen amb comes, excepte l'últim, davant del qual la coma és substituïda per una conjunció copulativa. Per exemple: Hi aniran la Maria [...]
9. diàlegs (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els diàlegs són converses entre dues o més persones. Per reproduir-los en un text escrit, cal recórrer a diversos signes de puntuació, no solament per reproduir l'entonació dels mots, sinó també per compaginar-los amb els fragments narratius. En un diàleg, les intervencions de cada interlocutor [...]
10. enumeracions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
escriure un punt. En aquests dos últims casos convé tenir en compte que no s'han d'acumular signes de puntuació al darrere. Quan els elements de l'enumeració són breus, perquè es tracta de mots o sintagmes, es pot prescindir de la puntuació entre els elements i s'escriuen amb minúscula inicial. Per [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>