Resultats de la cerca criteris: 6

1. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
feina / el portal Busco feina trobareu més informació a la pàgina web Oficina virtual cliqueu a Contacte / a l'apartat Contacte subscriviu-vos al blog mitjançant l'enllaç Subscripció cliqueu al botó Accepta Xarxes socials A les xarxes socials s'ha de fer un ús adequat de les majúscules i de les [...]
3. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
amb un tercer que hi està força relacionat: el de «Noms de sistemes, xarxes i inventaris regulats». Finalment, també s'ha prestat una atenció especial a alguns aspectes nous de l'àmbit socioeconòmic, dins del qual s'han revisat i ampliat a fons els apartats de «Denominacions oficials» i de «Noms de [...]
4. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
modificar mitjançant una ordre ministerial que ha d'establir un termini perquè els explotadors de xarxes o els prestadors de serveis que actuïn habilitats per les autoritzacions generals s'adaptin al que disposi la dita Ordre (l'Ordre, l'Ordre esmentada, aquella Ordre). En su artículo 19 el Reglamento (CE [...]
5. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
denominació. Exemples: Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria Càtedra de Seguretat Viària Seminaris i tallers S'escriu amb majúscula la inicial del primer mot. Exemples: Seminari de redacció d'informes Dret tributari local (seminari) Taller de formació en xarxes socials Escriptura creativa (taller [...]
6. Verb. Futur i formes de subjuntiu  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
las actividades de inspección que le sean requeridas. En todo caso, será el Ministerio de Fomento el que ejerza las funciones inspectoras. És competència del Ministeri de Foment la inspecció dels serveis i de les xarxes de telecomunicacions. També correspon alMinisteri de Foment l'aplicació del règim [...]