Resultats de la cerca criteris: 19

1. Sigles. Traducció  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. agravio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
agravio m - greuge m Perjudici que hom causa a una persona en els seus drets o interessos, sobretot si és ofenós o injuriós. [...]
3. Equivalències castellà - català. reglamento m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
reglamento m - reglament m Document que consigna, mitjançant diverses instruccions, com s'han de dur a terme processos diversos, sobretot dins una organització. [...]
4. Equivalències castellà - català. poderdante m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
poderdante m i f-poderdant / principal m i f Persona que dóna poders a algú altre perquè actuï en nom seu o la representi, sobretot en un judici o en actes administratius. [...]
5. Equivalències castellà - català. inhabilitar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
inhabilitar v tr - inhabilitar v tr Fer algú inhàbil, és a dir, no apte o no idoni, per a un càrrec mitjançant una sentència o una decisió executiva, sobretot si ha ocupat aquell càrrec o un de semblant i n'ha tret profit il·lícitament. [...]
6. Equivalències castellà - català. a sabiendas (de) loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
a sabiendas (de) loc-a sabuda (de) / sabent (que) loc Expressió que indica que hom té coneixement de la natura d'allò que fa, sobretot quan és negativa. CA: Ho va fer a sabuda que (o sabent que) era una falta. Van vendre productes defectuosos sabent que ho eren [...]
7. Introducció  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
serveixi de referència per a totes les per- sones que, sobretot en l'Administració, tenen necessitat d'utilitzar o d'interpretar abreviacions. Per aquest motiu, el treball es divideix en dos grans blocs. D'una banda, els capítols analitzen cada tipus d'abreviació segons la tipologia més acceptada [...]
8. Equivalències castellà - català. pensión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
exconsort després d'un divorci, sobretot si qui cobra té a càrrec seu menors o ha tingut un perjudici econòmic en el matrimoni. [...]
9. Origen de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
anar desapareixent, sobretot dels textos literaris. Amb el temps han anat variant els tipus d'abreviacions utilitzats i, actualment, s'observa una gran proliferació d'abreviacions, especialment de sigles, molt utilitzades per denominar orga- nismes, partits polítics, publicacions, etc., i de [...]
10. Presentació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
(abreviatures, sigles i símbols) i els criteris d'escriptura corresponents, sobretot en l'àmbit de les comunicacions administratives i jurídiques. A partir d'aquest treball i de la bibliografia que s'havia anat publicant sobre la matèria, es va redactar l'opuscle Abreviacions, que va ser revisat i aprovat [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>