Resultats de la cerca bàsica: 399

Fitxes de l'Optimot
81. 'depenent' o 'dependent'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma depenent és el gerundi del verb dependre i, per tant, no té plural ni pot fer d'adjectiu. Per exemple: Si no el deixes estar, en continuaràs depenent. En canvi, el mot dependent és un adjectiu que significa 'que depèn d'algú o d'alguna cosa' i té forma plural: dependents. A partir [...]
82. Accentuació de majúscules
Font Fitxes de l'Optimot
Les majúscules han de dur accent gràfic, igual com les minúscules, d'acord amb les normes d'accentuació. Per tant, cal accentuar noms propis com Àngela o Òscar, o bé mots que comencen en majúscula a començament de frase, per exemple: És un bon noi. A més de transgredir les normes d'accentuació, la [...]
83. àrea euro o zona euro?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Economia. Empresa
reducció del sintagma zona de l'euro i s'ha documentat tant en català com en les altres llengües romàniques. Així doncs, en els textos catalans es pot utilitzar tant la forma completa (zona de l'euro) com la forma reduïda (zona euro). [...]
84. Coincidència de dos guionets en un punt cardinal / 'est nord-est' o 'est-nord-est'? / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
. Per tant, caldria escriure: nord-nord-est est-nord-est est-sud-est sud-sud-est sud-sud-oest oest-sud-oest oest-nord-oest nord-nord-oest Fins a l'aparició de l'Ortografia catalana de l'IEC de l'any 2016 els compostos formats per un punt cardinal i un punt cardinal compost s'havien escrit amb un [...]
85. Com es diu reembolso en català? / Com es diu contra reembolso en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Economia. Empresa
El terme català equivalent a reembolso és reembossament. Per tant, la locució contra reembossament s'aplica a la compravenda en què es fa el pagament quan es rep la mercaderia objecte del contracte. Per exemple: He adquirit uns discos, que he de pagar contra reembossament. Com a sinònim de [...]
86. És correcte 'multiusos' en català? / 'detergent multiús' o 'detergent multiusos'?
Font Fitxes de l'Optimot
mots es caracteritzen perquè poden acompanyar un nom en aposició, i en aquest cas generalment no concorden, o bé poden fer la funció d'un adjectiu i, per tant, presentar concordança de nombre amb el nom que acompanyen. Per exemple:  un detergent multiús o un detergent multiusos dos detergents multiús [...]
87. Present dels verbs acabats en '-metre': 'emitim' o 'emetem'? / 'emitir' o 'emetre'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs acabats en -metre (admetre, emetre, ometre, remetre...) són de la segona conjugació i no pas de la tercera. Per tant, en la primera i la segona persona del plural del present d'indicatiu i el present de subjuntiu d'aquests verbs, l'última vocal que hi apareix és la e i no la i (admetem i [...]
88. Règim verbal de contactar / Contacta'ns o Contacta amb nosaltres?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb contactar (que té el sentit d'establir contacte) és intransitiu i, per tant, el pronom que l'acompanya com a complement verbal no és un complement directe, sinó que s'introdueix amb la preposició amb. Per exemple: Hem contactat amb ella per videotrucada. (i no L'hem contactada [...]
89. es celebra o se celebra? / Pronom es o se davant de verb començat amb s-, ce- o ci-
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'un verb que comença amb el so de essa sorda (escrit amb s-, ce- o ci-) el pronom se tant pot adoptar la forma se com la forma es. Això no obstant, se sol preferir usar la forma se perquè és més fàcil de pronunciar. Així, es diu: se sap (millor que es sap) se suspèn (millor que es suspèn [...]
90. medicina o medecina?
Font Fitxes de l'Optimot
Pàgines  9 / 40 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>