Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,985

1. Traducció de formes de tractament / Traducció de tractaments protocol·laris
Font Fitxes de l'Optimot
2. Majúscules i minúscules en formes de tractament de les persones
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes de tractament o de designació genèrica de persones que precedeixen els noms propis s'escriuen amb minúscula inicial. Per exemple: sant Antoni (però en majúscula si designa una festivitat: Sant Jordi, o un lloc: Sant Antoni de Vilamajor) fra Ginebró el papa Benet XVI (però el Papa si [...]
3. Abreviatures de senyor -a, doctor -a i sant -a / Formes de tractament: senceres o abreujades?
Font Fitxes de l'Optimot
senyor, senyora: Sr., Sra. doctor, doctora: Dr., Dra. sant, santa: St., Sta. Les formes de tractament o de designació genèrica de persones (senyor, doctora, sant, etc.) que van davant els noms propis es poden escriure senceres o abreujades segons el context. És a dir, podem escriure tant [...]
4. El tractament de 'vós' / Concordança de 'vós'
Font Fitxes de l'Optimot
El tractament de vós es fa servir per adreçar-se a algú que hom tracta amb respecte. Aquest tractament, quan fa de subjecte, exigeix que el verb vagi en segona persona del plural. Per exemple:  No us hi podeu quedar, vós, aquí. Demà us ho donaré a vós o a la vostra filla. En frases en què hi ha [...]
5. president o presidenta de diputació (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
En general, als presidents o les presidentes de les diputacions els correspon el tractament d'Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora, llevat del president o la presidenta de la Diputació de Barcelona que, per tradició, rep el tractament d'Excel·lentíssim Senyor o Excel·lentíssima Senyora [...]
6. president o presidenta del Parlament de Catalunya (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Al president o la presidenta del Parlament de Catalunya li correspon el tractament de Molt Honorable Senyor o Molt Honorable Senyora. Les formes abreujades d'aquest tractament són: M. Hble. Sr. o M. Hble. Sra. M. H. Sr. o M. H. Sra. [...]
7. síndic o síndica de greuges (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora Il·ltre. Sr., Il·ltre. Sra. I. Sr., I. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de síndic o síndica de greuges és Il·lustre Senyor, Il·lustre Senyora. Les abreviatures són les següents: Il·ltre. Sr., Il·ltre Sra. I. Sr., I. Sra. El [...]
8. president o presidenta del Consell de Garanties Estatutàries (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Al president o la presidenta del Consell de Garanties Estatutàries li correspon el tractament de Honorable Senyor o Honorable Senyora. Les formes abreujades d'aquest tractament són: Hble. Sr.o Hble. Sra. H. Sr. o H. Sra. [...]
9. expresident o expresidenta de la Generalitat de Catalunya (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Molt Honorable Senyor, Molt Honorable Senyora M. Hble. Sr., M. Hble. Sra M. H. Sr., M. H. Sra. El tractament protocol·lari que correspon a un expresident o a una expresidenta de la Generalitat de Catalunya és Molt Honorable Senyor, Molt Honorable Senyora. Les abreviatures són les següents: M [...]
10. president o presidenta de la Generalitat de Catalunya (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Molt Honorable Senyor, Molt Honorable Senyora M. Hble. Sr., M. Hble. Sra. M. H. Sr., M. H. Sra. El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de president o presidenta de la Generalitat de Catalunya és Molt Honorable Senyor, Molt Honorable Senyora. Les abreviatures són les següents: M [...]
Pàgines  1 / 299 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>