Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3,838

1. Traducció de noms propis d'animals
Font Fitxes de l'Optimot
2. Majúscules i minúscules en noms propis referits a animals
Font Fitxes de l'Optimot
En els noms propis referits a animals, s'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius. Per exemple: La mascota dels Jocs Paralímpics del 1992 va ser la Petra. Veig que en Duc és un gos molt espavilat. Han fet una pel·lícula de l'ànec Donald. El goril·la albí més conegut és el [...]
3. Flexió de gènere amb denominacions d'animals
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms referits a animals domèstics, a animals de granja o a animals salvatges més coneguts solen tenir una forma per al masculí i una altra per al femení. En molts casos, s'obté el femení afegint la terminació -a a la forma masculina. Per exemple: anyell, anyella; conill, conilla; mul, mula [...]
4. Ús de l'article davant dels noms de persona, d'animals i d'objectes singulars / 'en Pau Casals' o 'Pau Casals'?
Font Fitxes de l'Optimot
En general, en registres informals s'usa l'article personal davant de noms de persona. Per exemple: La Maria m'ha dit que vindrà. En Josep sempre es queixa. També és habitual usar els articles davant de noms d'animals domèstics o noms d'objectes singulars designats amb un nom de persona, com [...]
5. Traducció de noms propis de persona
Font Fitxes de l'Optimot
el seu nom en una o altra llengua; es tracta d'una decisió personal i qui tradueix o redacta un text no pot prendre lliurement la decisió de traduir un nom. Cal respectar els noms propis de cada persona.  [...]
6. noms propis d'objectes singulars (traducció) / avions, vaixells, arbres monumentals (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
El nom propi d'objectes singulars, com els noms propis de persona, no es tradueix. Així, les denominacions següents es mantenen igual en català i castellà: el Pi de les Tres Branques Poll del Cel (avió) Ciudad de Cádiz (vaixell) Gavina (barca)   [...]
7. Traducció de noms propis de persona en alfabets no llatins
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora de traduir noms escrits en alfabets diferents del llatí, cal transcriure o transliterar el nom de la llengua original al català. La transliteració consisteix a donar l'equivalent gràfic de l'alfabet original en l'alfabet llatí, i va adreçada a publicacions especialitzades o a un públic [...]
8. Els hipocorístics: els noms propis de persona abreujats
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona es poden abreujar i donen lloc als hipocorístics, és a dir, formes amb caràcter afectuós o familiar, usades en registres informals. En general, se solen formar per truncament: 1. La forma tradicional consisteix en el truncament de la part final del mot, que inclou la [...]
9. Traducció de noms propis de l'àmbit polític i jurídic amb denominacions coincidents
Font Fitxes de l'Optimot
En el cas que la denominació d'un càrrec, d'un organisme o d'un text legal pugui correspondre a adscripcions orgàniques diferents, per evitar confusions, i si el context no és prou aclaridor, hi ha el recurs d'afegir la referència al territori o a l'organisme corresponent. Per exemple: L'acord [...]
10. Pronúncia de noms propis acabats en -es: Balmes, Pedralbes, Sitges...
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, en els parlars orientals, de vegades no es neutralitza la vocal e en certs noms propis acabats en -es en posició àtona, com ara Balmes, Blanes, Pedralbes o Sitges, aquestes pronúncies sense neutralització de la e no són acceptables. [...]
Pàgines  1 / 384 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>