Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,930

1. Traducció de noms propis de persona
Font Fitxes de l'Optimot
2. Traducció de noms propis de persona en alfabets no llatins
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora de traduir noms escrits en alfabets diferents del llatí, cal transcriure o transliterar el nom de la llengua original al català. La transliteració consisteix a donar l'equivalent gràfic de l'alfabet original en l'alfabet llatí, i va adreçada a publicacions especialitzades o a un públic [...]
3. Els hipocorístics: els noms propis de persona abreujats
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona es poden abreujar i donen lloc als hipocorístics, és a dir, formes amb caràcter afectuós o familiar, usades en registres informals. En general, se solen formar per truncament: 1. La forma tradicional consisteix en el truncament de la part final del mot, que inclou la [...]
4. Traducció de noms propis d'animals
Font Fitxes de l'Optimot
Com a norma general, els noms propis d'animals o d'altres éssers de ficció no es tradueixen. Per exemple: Bugs Bunny el dofí Willy King Kong Mickey Mouse l'os Nere Rocinante Alguns noms, però, es tradueixen per tradició. En són un exemple els casos següents: el ca Cèrber el Correcamins el gat [...]
5. noms propis d'objectes singulars (traducció) / avions, vaixells, arbres monumentals (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
El nom propi d'objectes singulars, com els noms propis de persona, no es tradueix. Així, les denominacions següents es mantenen igual en català i castellà: el Pi de les Tres Branques Poll del Cel (avió) Ciudad de Cádiz (vaixell) Gavina (barca)   [...]
6. Traducció de noms propis de l'àmbit polític i jurídic amb denominacions coincidents
Font Fitxes de l'Optimot
entre la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de la Funció Pública de l'Estat permet... Tal com disposen la Llei del sòl del Parlament de Catalunya i la Llei estatal del sòl...  [...]
7. Pronúncia de noms propis acabats en -es: Balmes, Pedralbes, Sitges...
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, en els parlars orientals, de vegades no es neutralitza la vocal e en certs noms propis acabats en -es en posició àtona, com ara Balmes, Blanes, Pedralbes o Sitges, aquestes pronúncies sense neutralització de la e no són acceptables. [...]
8. Abreviatures dels noms de persona
Font Fitxes de l'Optimot
Sovint el nom d'una persona s'abreuja escrivint només la lletra inicial del nom de fonts i, de vegades, del cognom o dels cognoms. Aquestes inicials han d'anar seguides d'un punt i l'espai corresponent. En el cas que un nom o un cognom comencin per una lletra accentuada, es manté l'accent en l [...]
9. Traducció de noms de grups artístics
Font Fitxes de l'Optimot
Com a norma general, el nom propi d'un grup artístic (teatral, musical, de dansa, etc.) no es tradueix. Per exemple: Cirque du Soleil Corau Margalida Los Rebeldes Queen The Rolling Stones No obstant això, els noms d'orquestres, formacions de cambra i companyies de dansa amb una denominació [...]
10. noms propis no catalans (pronunciació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis no catalans que no tenen una forma catalana adaptada d'ús general se solen pronunciar d'acord amb la llengua originària del nom propi. Cal evitar, però, les pronúncies massa forçades.  En el cas del nom propi de la cancellera alemanya Angela Merkel, la consonant g, per exemple, es [...]
Pàgines  1 / 293 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>