Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3,923

1. Traducció de noms propis de persona en alfabets no llatins
Font Fitxes de l'Optimot
2. Traducció de noms propis de persona
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona, també anomenats antropònims, com a norma general no es tradueixen. Per exemple, els noms Federico García Lorca, James Joyce o Simone de Beauvoir es mantenen inalterables en un text en català. Així mateix, Pompeu Fabra o Montserrat Roig no es tradueixen si es fan servir [...]
3. Els hipocorístics: els noms propis de persona abreujats
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona es poden abreujar i donen lloc als hipocorístics, és a dir, formes amb caràcter afectuós o familiar, usades en registres informals. En general, se solen formar per truncament: 1. La forma tradicional consisteix en el truncament de la part final del mot, que inclou la [...]
4. Traducció de noms propis d'animals
Font Fitxes de l'Optimot
Com a norma general, els noms propis d'animals o d'altres éssers de ficció no es tradueixen. Per exemple: Bugs Bunny el dofí Willy King Kong Mickey Mouse l'os Nere Rocinante Alguns noms, però, es tradueixen per tradició. En són un exemple els casos següents: el ca Cèrber el Correcamins el gat [...]
5. noms propis d'objectes singulars (traducció) / avions, vaixells, arbres monumentals (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
El nom propi d'objectes singulars, com els noms propis de persona, no es tradueix. Així, les denominacions següents es mantenen igual en català i castellà: el Pi de les Tres Branques Poll del Cel (avió) Ciudad de Cádiz (vaixell) Gavina (barca)   [...]
6. Pronúncia de noms propis acabats en -es: Balmes, Pedralbes, Sitges...
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, en els parlars orientals, de vegades no es neutralitza la vocal e en certs noms propis acabats en -es en posició àtona, com ara Balmes, Blanes, Pedralbes o Sitges, aquestes pronúncies sense neutralització de la e no són acceptables. [...]
7. noms propis no catalans (pronunciació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis no catalans que no tenen una forma catalana adaptada d'ús general se solen pronunciar d'acord amb la llengua originària del nom propi. Cal evitar, però, les pronúncies massa forçades.  En el cas del nom propi de la cancellera alemanya Angela Merkel, la consonant g, per exemple, es [...]
8. Traducció de noms propis de l'àmbit polític i jurídic amb denominacions coincidents
Font Fitxes de l'Optimot
En el cas que la denominació d'un càrrec, d'un organisme o d'un text legal pugui correspondre a adscripcions orgàniques diferents, per evitar confusions, i si el context no és prou aclaridor, hi ha el recurs d'afegir la referència al territori o a l'organisme corresponent. Per exemple: L'acord [...]
9. Traducció de topònims no catalans / Traducció de noms de lloc no catalans
Font Fitxes de l'Optimot
Com a norma general es tradueixen tots els noms de poblacions o ciutats quan hi ha tradició de fer-ho en català. Així doncs, Huesca és Osca, London és Londres i Milano és Milà. Però Buenos Aires o Washington, per exemple, no s'han traduït mai. Aquesta norma també s'aplica als noms d'estats, de [...]
10. inscripció de noms en el Registre Civil / noms de persona en català
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms propis de persona que té una llengua són el resultat de la pròpia evolució històrica. Els factors decisius en la creació d'aquests noms són les successives aportacions ètniques, els corrents religiosos i les modes socials i culturals. Cada poble té uns costums, una història i uns gustos [...]
Pàgines  1 / 393 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>