Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 83

1. Traducció de noms d'empreses i els seus òrgans de gestió
Font Fitxes de l'Optimot
2. Traducció de sigles i acrònims
Font Fitxes de l'Optimot
En una traducció, les sigles i els acrònims formats en la llengua d'origen plantegen el dubte de com tractar-los en la llengua d'arribada. Com a criteri general, s'han de respectar les sigles i els acrònims que tradicionalment no s'han traduït, tant si la denominació completa oficial s'ha [...]
3. fets històrics singulars (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
Les designacions de fets històrics singulars es tradueixen. En català: la Segona Guerra Mundial la Guerra dels Segadors el Dos de Maig En castellà: la Segunda Guerra Mundial la Guerra de los Segadores el Dos de Mayo  [...]
4. denominacions d'origen i qualitat (traducció) / etiquetatge (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
Pel que fa a les denominacions oficials d'origen i de qualitat de productes alimentaris, se'n tradueix la denominació comuna i es manté invariable el topònim, llevat que tingui una forma tradicional en la llengua d'arribada. Per exemple: En català: Pollastre de la Raça Prat Préssec de Pinyana Mu [...]
5. noms propis d'objectes singulars (traducció) / avions, vaixells, arbres monumentals (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
El nom propi d'objectes singulars, com els noms propis de persona, no es tradueix. Així, les denominacions següents es mantenen igual en català i castellà: el Pi de les Tres Branques Poll del Cel (avió) Ciudad de Cádiz (vaixell) Gavina (barca)   [...]
6. organismes, entitats, empreses i congressos (cursiva i cometes)
Font Fitxes de l'Optimot
En les denominacions d'organismes, entitats, empreses i congressos que contenen noms propis en aposició, aquests no s'escriuen entre cometes ni en cursiva, sinó només amb majúscules inicials. Per exemple: el CNL L'Heura (en lloc de: el CNL "L'Heura") l'Associació de Mestres Rosa Sensat (en lloc [...]
7. congressos, convencions, jornades i simposis (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
'arribada del text. Les designacions de conferències, ponències i discursos s'expressen en la llengua en què es faran o s'han fet. Aquesta solució ens permet saber si caldran aparells de traducció simultània, per exemple. Això no treu que, si es considera necessari, hi pugui anar la traducció a [...]
8. festivitats cíviques, religioses i polítiques (traducció)
Font Fitxes de l'Optimot
Les designacions de festivitats cíviques, religioses i polítiques es tradueixen. En català: Nadal nit de Cap d'Any Divendres Sant la revetlla de Sant Joan l'Onze de Setembre la Fira d'Abril la Fira de Sant Isidre la Puríssima En castellà: Navidad Nochevieja Viernes Santo la verbena de San Juan  [...]
9. oracions passives (traducció de textos jurídics)
Font Fitxes de l'Optimot
En la traducció al català de textos jurídics normatius s'han de tenir en compte els principis generals d'estil que caracteritzen el llenguatge jurídic català (claredat, precisió, senzillesa, etc.). Per tal que els textos siguin més entenedors i evitar l'abús de la veu passiva, és preferible fer [...]
10. Majúscules i minúscules d'institucions, organismes, entitats, empreses o establiments
Font Fitxes de l'Optimot
Quan es parla d'entitats formalment constituïdes, com ara una institució, un organisme, una empresa o un establiment, tant públics com privats, s'ha d'escriure en majúscula la primera lletra de tots els noms i adjectius que formen part de la denominació. Per exemple: Departament de Justícia Subde [...]
Pàgines  1 / 9 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>