Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 106

1. Traducció de sigles i acrònims
Font Fitxes de l'Optimot
2. Sigles: gènere i nombre
Font Fitxes de l'Optimot
Font: Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (6.5.3.3a) Les sigles tenen tant la categoria com el gènere i el nombre del nucli del sintagma nominal que abreugen. Per exemple: el CAP (el centre d'atenció primària) una AV (una associació de veïns) els EUA (els [...]
3. Sigles, acrònims i mots creuats: lexicalització
Font Fitxes de l'Optimot
lexicalitzat quan s'ha incorporat a la llengua com a mot comú i, per tant, es regeix per les regles de la llengua general. En una primera fase, aquestes sigles o acrònims s'escriuen en majúscules, recurs gràfic que caracteritza aquest tipus de mots, però com a resultat de la lexicalització finalment passen a [...]
4. Sigles i acrònims: accentuació
Font Fitxes de l'Optimot
Les sigles (inclosos els acrònims, que són sigles que es pronuncien com un nom) no s'accentuen. Per exemple: ADN (àcid desoxiribonucleic) RASD (República Àrab Sahrauí Democràtica) SEAT (Societat Espanyola d'Automòbils de Turisme) En canvi, els mots creuats, que es formen amb fragments dels [...]
5. Sigles i acrònims: definició
Font Fitxes de l'Optimot
Les sigles són abreviacions formades per la unió de parts d'un sintagma al qual habitualment substitueixen. En general, es formen amb les lletres inicials de cadascuna de les paraules plenes (substantius i adjectius) que formen el sintagma. El sintagma abreujat tant pot ser un nom propi com un nom [...]
6. Sigles i acrònims: formació
Font Fitxes de l'Optimot
Les sigles es formen generalment amb les lletres inicials dels mots plens (noms, adjectius, verbs i adverbis). Entre les lletres que les formen, no hi ha d'haver cap punt ni cap espai en blanc. Per exemple: UGT (i no U.G.T., U G T o U. G. T.) IVA (i no I.V.A., I V A o I. V. A.) De vegades també [...]
7. Sigles: articles
Font Fitxes de l'Optimot
En general, les sigles porten article quan l'expressió sencera que substitueixen també en porta. Exemples: Cal promocionar els cursos de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (o l'EAPC), però Avui comença la vaga convocada per Comissions Obreres (o CCOO). L'impost sobre el valor afegit (o [...]
8. Sigles: partició
Font Fitxes de l'Optimot
Les sigles preferiblement no se separen a final de ratlla. En cas que sigui necessari per raons d'espai, han de tenir com a mínim cinc lletres, i la partició s'ha de fer d'acord amb les normes generals de separació sil·làbica. Per exemple: ERAS-MUS IN-CAVI o INCA-VI Ren-fe  [...]
9. Sigles: pronunciació
Font Fitxes de l'Optimot
Les sigles es poden llegir de diferents maneres: com un mot (cas en el qual s'anomenen acrònims), lletra per lletra o pronunciant l'expressió completa que substitueixen. En tots els casos s'han de pronunciar d'acord amb la fonètica catalana. Acrònims: aquest tipus de sigles es pronuncien [...]
10. Separació a final de ratlla d'abreviacions / Separació a final de ratlla d'abreviatures, sigles, acrònims i símbols
Font Fitxes de l'Optimot
En general, les abreviatures, sigles i símbols no es parteixen a final de ratlla. Així, en comptes de fer: La reunió començarà a les 11, a- prox., perquè hi ha altres reunions abans. cal fer: La reunió començarà a les 11, aprox., perquè hi ha altres reunions abans. Tampoc no s'ha de separar, en [...]
Pàgines  1 / 11 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>