Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,315

1. Traducció de noms d'universitats, facultats i altres centres educatius
Font Fitxes de l'Optimot
2. Apostrofació davant de sigles de noms d'universitats / l'UOC o la UOC?
Font Fitxes de l'Optimot
És habitual que el nom de les universitats aparegui abreujat mitjançant una sigla. A l'hora de decidir si cal apostrofar l'article la davant d'aquestes sigles, cal tenir en compte que l'apostrofació ve determinada per la manera com es llegeixen. Quan la sigla es llegeix com un mot, si acaba en [...]
3. Bo i + gerundi: bo i passejant
Font Fitxes de l'Optimot
Font: Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (25.4.2c i 32.3.2a) La construcció bo i + gerundi es fa servir per donar més rellevància al valor de simultaneïtat que expressa el gerundi respecte del verb principal. Per exemple: Bo i esperant que pugueu assistir a l'acte [...]
4. tot i això o tot i així?
Font Fitxes de l'Optimot
Les locucions tot i això (o tot i amb això) i tot i així (o així i tot) es fan servir per indicar un contrast entre dos elements. Per exemple: Té molta feina; tot i això, tractant-se de tu, ho farà. No viuen gaire lluny. Tot i així, no crec que vinguin. També hi ha altres connectors que també [...]
5. Tot i + gerundi: tot i volent
Font Fitxes de l'Optimot
La locució tot i + gerundi es fa servir per expressar una oposició, malgrat que per expressar aquest significat és més habitual fer servir la locució tot i seguida d'una subordinada encapçalada per la conjunció que, o bé la locució tot i seguida d'una oració d'infinitiu o d'un sintagma nominal [...]
6. binocles i prismàtics
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes binocles i prismàtics es fan servir per designar l'aparell òptic format per un parell d'ulleres graduables, una per a cada ull, muntades sobre un mateix suport. Aquest aparell s'utilitza per mirar objectes llunyans. Per exemple: En Pol sempre duia els binocles/prismàtics per observar [...]
7. esteganografia i criptografia
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Aquests dos termes, esteganografia i criptografia, són sinònims en llengua general segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Ara bé, en àmbits molt especialitzats entre l'un i l'altre es pot distingir un matís important. Així, el terme esteganografia designa el conjunt de tècniques [...]
8. globalització i mundialització
Font Fitxes de l'Optimot
Amb l'evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació s'ha generalitzat l'ús del terme globalització, que designa el procés pel qual un fenomen polític, econòmic, social o cultural esdevé d'àmbit universal. La possibilitat que aquest terme fos un anglicisme encobert, derivat de [...]
9. llanterna i lot
Font Fitxes de l'Optimot
Per designar el petit llum de butxaca format per una capsa, on van allotjats una pila o més acumuladors recarregables, una bombeta elèctrica amb un reflector lluminós i un interruptor, es fan servir els noms llanterna i lot. Per exemple: Els que vulguin fer nit a la casa hauran de dur una [...]
10. lliurable i entregable
Font Fitxes de l'Optimot
A partir dels verbs lliurar i entregar, es poden formar per derivació els adjectius lliurable i entregable, per mitjà de l'adjunció del sufix -ble, que indica que es pot fer l'acció que designa el verb. Aquests adjectius, doncs, estan ben formats i es poden fer servir amb el significat 'que es pot [...]
Pàgines  1 / 232 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>