Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 186

1. Perífrasis de gerundi: venir + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La perífrasi venir + gerundi, que es fa servir per referir-se a una situació que es projecta en el temps fins al moment que es pren com a referència, no és acceptable i, per tant, cal recórrer a altres construccions. Per exemple: Fa cinc anys que reivindiquen un nou conveni laboral (i no ...venen [...]
2. Perífrasis de gerundi: continuar + gerundi, seguir + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
Les perífrasis continuar + gerundi i seguir + gerundi tenen un valor duratiu i assenyalen que encara es manté una situació que va començar abans del moment de referència. Per exemple: La professora continua pensant que val més no fer pausa a classe. Si segueixes fent el brètol ja pots dir adeu [...]
3. venir + participi: venir determinat, venir donat
Font Fitxes de l'Optimot
El verb venir es pot fer servir amb valor atributiu seguit d'un participi com ara determinat, establert, marcat o donat. Per exemple: La caiguda dels cabells ve determinada per diversos factors. Tota la presentació va venir marcada per un guió massa rígid. El seu significat ve donat per la [...]
4. Perífrasis de gerundi: acabar + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La perífrasi acabar + gerundi expressa la finalització d'un estat o d'un procés que ha durat un cert temps. Per exemple: Tots i els esforços que hi van dedicar, van acabar perdent la inversió. Després de discutir tot el dia, van acabar donant-li la raó. Aquesta perífrasi té un sentit semblant [...]
5. Perífrasis de gerundi: anar + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
6. Perífrasis de gerundi: estar + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
La perífrasi estar + gerundi té sobretot un valor progressiu i es fa servir per indicar que una acció es troba en curs de realització. També pot tenir un valor duratiu i, en aquest cas, assenyala la continuïtat d'un esdeveniment durant un període de temps i, més esporàdicament, la repetició d'un [...]
7. portar + expressió temporal + gerundi: portar temps esperant
Font Fitxes de l'Optimot
mateix significat també és possible fer servir la construcció portar (o dur) + gerundi, malgrat que és una forma molt més recent i no tan genuïna com l'anterior. Per exemple: Portem tres dies donant-hi voltes. L'esplai porta anys lluitant per aconseguir un local decent. Estic desesperada, porto una [...]
8. Bo i + gerundi: bo i passejant
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció bo i + gerundi es fa servir per donar més rellevància al valor de simultaneïtat que expressa el gerundi respecte del verb principal. Per exemple: Bo i esperant que pugueu assistir a l'acte, rebeu una salutació cordial. N'hem parlat bo i pujant amb l'ascensor. Una altra manera de [...]
9. Tot i + gerundi: tot i volent
Font Fitxes de l'Optimot
La locució tot i + gerundi es fa servir per expressar una oposició, malgrat que per expressar aquest significat és més habitual fer servir la locució tot i seguida d'una subordinada encapçalada per la conjunció que, o bé la locució tot i seguida d'una oració d'infinitiu o d'un sintagma nominal [...]
10. Com + gerundi: com perdonant-me o com si em perdonés?
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció com + gerundi es fa servir, en registres informals, per suavitzar l'acció que expressa el gerundi. Per exemple: Es va estirar al sofà com donant-se per vençut. Em mira com perdonant-me la vida. Si es vol evitar aquesta construcció, es poden fer servir les expressions mig + gerundi [...]
Pàgines  1 / 19 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>