Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 597

1. El verb dar / dar o donar?
Font Fitxes de l'Optimot
2. Règim del verb 'indemnitzar'
Font Fitxes de l'Optimot
El verb indemnitzar, que vol dir 'rescabalar (algú) dels danys, de les despeses, etc., que li ha causat alguna cosa', és transitiu i porta un complement directe, que ha de ser de persona. Per exemple: L'asseguradora indemnitza l'assegurat dels danys derivats. L'empresa està obligada a indemnitzar [...]
3. Usos del verb 'treure'
Font Fitxes de l'Optimot
El verb treure s'utilitza habitualment amb els significats següents: Per fer referència a 'fer sortir fora del lloc on està tancat, retingut, posat' o bé 'fer sortir de la situació en què es troba', en sentit figurat. Per exemple: El van treure del malson que estava vivint. Té [...]
4. Usos del verb girar
Font Fitxes de l'Optimot
El verb girar es pot usar per fer referència a prendre alguna cosa com a objecte d'estudi, de discussió, etc. Per exemple: La tertúlia girava entorn del cooperativisme. D'altra banda, amb aquest sentit es poden fer servir altres verbs més específics i adequats segons el registre, com ara [...]
5. 'després de' + infinitiu o 'després que' + verb? / Oracions temporals amb 'després'
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar posterioritat, es poden fer servir les construccions després de + infinitiu o després que + verb. Per exemple: Després de saber la desgràcia, va trucar a la policia. Després que va saber la desgràcia, va trucar a la policia. Pel que fa a l'última construcció, després que + verb [...]
6. Com es diu dar juego en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió castellana dar juego, amb el significat d''afavorir o ser útil per a alguna cosa' i 'rendir', té els equivalents següents en català: donar joc, donar de si. Aquestes expressions es poden intensificar amb mots com molt, força, etc. Per exemple: Aquell comentari va donar molt de joc [...]
7. Verb 'argüir': ús de la dièresi
Font Fitxes de l'Optimot
En el verb argüir hi ha concurrència de dièresis: n'ha de portar la u per indicar que cal pronunciar-la i, alhora, en algunes formes cal posar-ne a la i per indicar que no hi ha diftong. Quan coincideixen dues dièresis en una mateixa forma verbal, s'escriu tan sols la de la i (per exemple, arguïm [...]
8. Participi del verb cobrir: cobrit o cobert?
Font Fitxes de l'Optimot
El participi del verb cobrir i els seus derivats acaba en -ert i no en -it. Per exemple: cobert (i no cobrit) descobert (i no descobrit) recobert (i no recobrit)  [...]
9. Participi del verb obrir: obrit o obert?
Font Fitxes de l'Optimot
El participi del verb obrir i els seus derivats acaba en -ert i no en -it. Per exemple: obert (i no obrit) entreobert (i no entreobrit) reobert (i no reobrit)  [...]
10. Imperatiu del verb 'venir': 'vingueu' o 'veniu'?
Font Fitxes de l'Optimot
La segona persona del plural de l'imperatiu del verb venir és veniu. En canvi, la forma vingueu correspon a la segona persona del plural del present de subjuntiu. Per exemple: Veniu quan vulgueu (i no Vingueu quan vulgueu). Ara bé, cal tenir en compte que en contextos negatius es fa servir [...]
Pàgines  1 / 60 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>