Resultats de la cerca criteris: 640

1. Terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Sigles i acrònims. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En general, les sigles i els acrònims conserven el gènere i el nombre que té la denominació completa. el DOGC el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el MACBA el Museu d'Art Contemporani de Barcelona la UPC la Universitat Politècnica de Catalunya una TAC una tomografia axial computada les [...]
3. Sigles i acrònims. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per la manera com s'han format podem distingir les sigles estrictes, les sigles impròpies i els acrònims. Considerem sigles estrictes les que estan formades només per la primera lletra de cada mot ple (substantius, adjectius, verbs i adverbis). ICS Institut Català de la Salut Són impròpies les [...]
4. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació i grafia  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
A l'hora de pronunciar una sigla o un acrònim i d'escriure l'article definit o la preposició de que els precedeixen es produeix una dependència d'un procés respecte de l'altre; és a dir, una pronúncia pot condicionar el criteri d'apostrofació i una grafia pot condicionar un o altre tipus de lectura [...]
5. Sigles i acrònims. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
majúscules o només amb la lletra inicial majúscula. INCASOL o Incasol Institut Català del Sòl INSETUR o Insetur Institut Superior d'Estudis Turístics RENFE o Renfe Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles Excepcionalment, algunes sigles que es poden llegir com un mot i alguns acrònims s'escriuen en [...]
6. Sigles i acrònims. Escriptura. Punts i espais  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles i els acrònims s'escriuen sense deixar espais en blanc entre lletres i sense marcar la suspensió de mots amb punts. * D.O.G.C. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya * D G P L Direcció General de Política Lingüística [...]
7. Equivalències castellà - català. dimitir v tr i intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dimitir v tr i intr - dimitir v tr i intr Renunciar a un càrrec, especialment quan hi ha dificultat, incapacitat o incompatibilitat per exercir-ne les tasques pròpies. NOTA: Els verbs cessar i dimitir són en part sinònims, però dimitir sol usar-se quan hi ha dificultats per exercir la feina [...]
8. blanc i negre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Paraula: blanc i negre Abreviatura: b/n Sigla: Símbol:  [...]
9. auxiliar (m. i f.)  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Paraula: auxiliar (m. i f.) Abreviatura: aux. Sigla: Símbol:  [...]
10. Sigles i acrònims. Apostrofació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'apostrofació dels articles el i la, i de la preposició de, davant de les sigles sol presentar vacil·lacions. Per resoldre aquesta qüestió d'una manera coherent tindrem en compte la pronunciació (vegeu l'apartat 4.6) més que no la grafia [...]
Pàgines  1 / 64 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>