Resultats de la cerca bàsica: 185

1. xifres o lletres? cardinals amb xifres
Font Fitxes de l'Optimot
2. Les hores: amb lletres o amb xifres? / Com s'escriuen les hores?
Font Fitxes de l'Optimot
Les indicacions horàries es poden escriure amb xifres o amb lletres. Per exemple: L'obra comença a dos quarts de deu del vespre. Hem sortit a les 8:50. Pots venir cap a les quatre de la tarda. En contextos en què la precisió horària és molt important, com ara horaris de transports, agendes d' [...]
3. separació de xifres
Font Fitxes de l'Optimot
Els nombres enters s'escriuen deixant un espai en blanc en cada grup de tres xifres:  10 465 km  256 789 alumnes 7 512 982 habitants Per a aquesta funció també se sol utilitzar el punt: 10.465 km  256.789 alumnes 7.512.982 habitants En les xifres de quatre dígits, però, no es [...]
4. Composició de les xifres romanes
Font Fitxes de l'Optimot
xifres iguals seguides. Per exemple: VII = 7 XXIII = 23 CLI = 151 Si a l'esquerra d'una xifra romana se n'escriu una altra de menys valor, el valor d'aquesta es resta de l'anterior. Per exemple: IV = 4 CM = 900 MCMXCII = 1992 Finalment, convé tenir en compte que les xifres romanes tenen valor [...]
5. xifres o lletres? (criteris generals)
Font Fitxes de l'Optimot
Per saber si cal escriure una quantitat amb xifres o lletres, s'han de tenir en compte els aspectes següents: 1. El tipus de text o d'obra en què apareix:  ? En els treballs científics (matemàtiques, ciències físiques, etc.), econòmics o estadístics, es fan servir les xifres per a la [...]
6. xifres o lletres? cardinals amb lletres
Font Fitxes de l'Optimot
física o monetària, se sol escriure amb xifres:  Ha hagut de pagar 45 euros de multa.  Pesava 98 quilos i tenia problemes de salut. Un altre criteri és escriure amb lletres les quantitats de l'u al dinou i amb xifres a partir del 20 (també exceptuant els decimals, els percentatges i les quantitats de [...]
7. xifres o lletres? ordinals amb lletres
Font Fitxes de l'Optimot
 (de loteria) 5. Assemblees, guerres...: la Tercera Internacional, la Segona Guerra Mundial. 6. Els noms oficials de congressos, festivals, fires, competicions, etc. :  Tercer Congrés d'Història de la Corona d'Aragó Tot i això, també es poden escriure amb xifres romanes o amb xifres aràbigues: III Congrés [...]
8. Apostrofació davant de xifres / Apostrofació davant de '1' i '11'
Font Fitxes de l'Optimot
Davant de les xifres que es diuen amb vocal inicial, 1 i 11, s'apostrofen els articles el i la i la preposició de igual que si estiguessin escrits amb lletres. Per exemple: l'1 de juliol ('l'u') l'11 de novembre ('l'onze') l'11a clàusula del contracte ('l'onzena') la contractació d'11 jugadors [...]
9. Escriptura d'euros i cèntims amb xifres
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'escriu amb xifres una quantitat en euros és convenient utilitzar sistemàticament dos decimals, encara que hagin de ser zeros, per evitar dubtes o interpretacions errònies. Per tant, caldria escriure 5.321.323,47 euros; 18.274,30 euros o 48,00 euros. Habitualment els euros se separen [...]
10. ordenació alfabètica de termes que contenen xifres
Font Fitxes de l'Optimot
En un conjunt de termes ordenats alfabèticament, si algun dels elements comença amb xifres ha d'anar al capdavant de la llista. Per exemple, s'ordenarien així aquests títols de pel·lícules: 101 dàlmates 13 fantasmes 20.000 llegües de viatge submarí 24 hores en la vida d'una dona Aquesta terra és [...]
Pàgines  1 / 19 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>