Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 183/12Darrera versió: 16.01.2019

Títol

Canvi o manteniment de la preposició 'en' davant d'infinitiu 

'consisteix en fer' o 'consisteix a fer'?  

Verb + 'en' + infinitiu 

Nova gramàtica 

Resposta

Hi ha verbs que regeixen la preposició en, com ara basar(-se), complaure's, entossudir-se, consistir, interessar-se, invertir, vacil·lar, engrescar(-se) o capficar-se, entre molts altres. Per exemple:

La democràcia consisteix en la participació del poble en la política.

Ara bé, quan aquests verbs es troben davant d'un infinitiu, en registres formals és preferible canviar la preposició en per la preposició a. Per exemple:

La democràcia consisteix a fer que el poble participi en la política.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions