Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 45/2Darrera versió: 18.07.2014

Títol

adjuntar (règim verbal) 

Resposta

El verb adjuntar és un verb transitiu que pot regir diferents complements. A continuació es presenta una relació dels casos possibles amb els exemples corresponents:

  • adjuntar una cosa a una altra: Cal adjuntar el comprovant a la sol·licitud.
  • adjuntar, amb una cosa, una altra cosa: Adjuntem, amb la carta, la llista actualitzada de preus.
  • adjuntar una cosa a algú: Us adjuntem un certificat.
  • adjuntar una cosa a una altra per a algú: Us adjuntem a la carta una còpia de...

Alternativament, es poden fer servir altres verbs, com ara enviar, trametre, etc., amb l'adjectiu adjunt -a; és a dir, trametre adjunta una cosa a algú: Li trametem adjunta la sol·licitud...

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions