Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6717/2Darrera versió: 10.11.2017

Títol

'varis' o 'diversos'? 

'tonalitats vàries' o 'vàries tonalitats'? 

Resposta

L'adjectiu vari, vària vol dir 'divers, diferent, variat', i es fa servir després d'un nom. Per exemple:

Ho resolien amb remeis varis.
El vestit és de tonalitats vàries.

Aquest significat també pot ser expressat amb l'adjectiu divers, diversa. Per exemple:

Ho resolien amb remeis diversos.
El vestit és de tonalitats diverses

A més d'aquest significat, l'adjectiu divers també pot voler dir 'alguns, un cert nombre de', i en aquest cas s'anteposa al nom. En canvi, l'adjectiu varivària no té aquest significat i, per tant, no és adequat fer-lo servir com a indefinit o quantificador. Per exemple:

Hi ha diverses coses que vull dir-te (i no Hi ha vàries coses que vull dir-te).
A l'aparador hi ha diversos objectes interessants (i no A l'aparador hi ha varis objectes interessants).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions