Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2069/5

Títol

Compostos sintagmàtics adjectivals 

Noms de colors ('verd clar', 'gris perla', etc.) 

Resposta

Hi ha una sèrie d'expressions que serveixen per designar colors amb matisos cromàtics. S'obtenen de la combinació de noms de colors entre si o bé afegint a un color altres modificadors.

Aquests compostos s'escriuen amb els elements que els conformen separats i sense guionet. Per exemple: verd clar, vermell fosc, blau marí molt fosc, blau verd, gris rogenc, verd blavós tirant a gris, marró vermellós, gris perla, blau cel brillant, groc canari, verd poma, etc.

Quan aquestes expressions acompanyen un nom en aposició, no hi concorden. Per exemple:
vestits blau marí i bruses blau marí
cintes verd clar i cinta verd clar

Així, malgrat que de vegades en registres informals es fa la concordança de nombre espontàniament, com si aquests termes de colors fossin adjectius (unes bruses blaus cel / blau cels / blaus cels), en registres formals es mantenen invariables.

Finalment, cal notar que, amb el mateix significat, també es fan servir aquestes expressions en sintagmes preposicionals: uns vestits de color blau marí, unes cintes d'un to verd clar.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions