Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 38/8Darrera versió: 21.03.2022

Títol

degut a 

Nova gramàtica 

Resposta

L'expressió degut a és una locució causal i equival a 'a causa de' o 'perquè'. Va seguida d'un sintagma nominal o d'una oració encapçalada per el fet que. Per exemple:

La festa es va suspendre degut a la pluja.
Degut al fet que s'esperava mal temps, va caure el nombre de reserves hoteleres.

D'altra banda, cal tenir en compte que el mot degut, deguda també és el participi del verb deure i, per tant, es fa servir, precedit del verb ser, per formar la veu passiva. En aquest cas, a diferència de l'ús de la locució, el participi concorda amb el nom al qual es refereix. Per exemple:

La suspensió de la festa va ser deguda a la pluja.
El descens del nombre de reserves hoteleres va ser degut al fet que s'esperava mal temps.

Finalment, el participi degut, deguda també pot funcionar com a adjectiu. Per exemple:

Les inundacions degudes a les pluges han causat molts problemes.
El descens de reserves hoteleres degut al mal temps ha fet baixar els beneficis del sector.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions