Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7499/1Darrera versió: 17.06.2014

Títol

xifres o lletres? cardinals amb lletres 

Resposta

Els cardinals s'escriuen amb lletres en els casos següents:

1. Els nombres formats per tres mots com a màxim, especialment si són les úniques formes que figuren en un mateix context, i  sempre que no siguin decimals, percentatges o quantitats de mesura. En el cas dels nombres compresos entre vint-i-un i vint-i-nou, la conjunció i no es té en compte, i es considera, doncs, que estan formats per dos mots. 

Hi van assistir 743 persones (i no Hi van assistir set-centes quaranta-tres persones)  
Hi havia cent vint-i-quatre caixes.

Ara bé, si es tracta d'un nombre que fa referència a una unitat física o monetària, se sol escriure amb xifres: 

Ha hagut de pagar 45 euros de multa. 
Pesava 98 quilos i tenia problemes de salut.

Un altre criteri és escriure amb lletres les quantitats de l'u al dinou i amb xifres a partir del 20 (també exceptuant els decimals, els percentatges i les quantitats de mesura). Per exemple:

set germans 
catorze jugadors 
20 cartes 
37 dies 
132 assistents

En aquest cas, però, per raons de coherència, dues o més quantitats d'una mateixa sèrie s'escriuen totes amb xifres si almenys una és superior a nou. Per exemple: 

Vam comprar 25 llibretes, 6 carpetes i 3 arxivadors.

2. L'edat de les persones, els animals i les coses, i la durada de les coses:

El seu fill gran té divuit anys. 
Els gossos poden viure fins a catorze o quinze anys. 
Aquest gerro deu tenir prop de cent anys.

3. Les quantitats aproximades: 

Hi van assistir unes dues mil persones. 
Va costar uns dos-cents euros.

4. Els nombres que s'esmenten a les cançons i a les frases fetes:

anar de vint-i-un botó 
arribar a quarts de quinze

5. Les dècades quan s'esmenten només amb la darrera desena:

els anys seixanta, els anys noranta

6. El dia de les dates que commemoren fets singulars en la història: el Sis d'Octubre, l'Onze de Setembre

7. Les indicacions horàries, sempre que no es tracti d'horaris de mitjans de transports o de textos breus com ara cartells o avisos. Per exemple, s'escriu:

Vindrem a les dues. 
Arribaran a quarts de nou.

Però:

Agafaré el tren de les 19:35. 
Acte de cloenda del Seminari de Teologia (Aula Magna, a les 18:15 h)
 

Classificació

Categoria
Convencions .Altres convencions de la llengua
Abreviacions