Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7383/8

Títol

'la casa on hi vivia' o 'la casa on vivia'? 

Duplicacions pronominals en oracions de relatiu 

Resposta

El pronom o adverbi que introdueix una oració subordinada de relatiu, a part de fer de nexe entre l'oració principal i la subordinada, desenvolupa una funció sintàctica determinada dins d'aquesta oració. Per exemple:

La casa on vivia la Clara era molt gran (l'adverbi on fa de complement de lloc del verb vivia: la Clara vivia a la casa).

De vegades, en registres informals aquest relatiu apareix duplicat per un pronom feble que fa la mateixa funció. Per exemple:

La casa on hi vivia la Clara era molt gran (l'adverbi on i el pronom feble hi fan la mateixa funció).

Ara bé, en registres formals, no és adequat posar-hi el pronom feble i, per tant, no hi ha duplicació pronominal. Per exemple:

Va escriure una obra de la qual es va publicar una edició en català (i no Va escriure una obra de la qual se'n va publicar una edició en català).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions