Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3730/4

Títol

Traducció de llocs característics i monuments 

Resposta

Hi ha molts llocs que per la seva transcendència històrica o la seva qualitat artística han destacat i han convertit els seus noms en universals. En un text en català, cal fer servir les formes catalanitzades si aquests noms tradicionalment s'han traduït. Per exemple:

l'Estàtua de la Llibertat
la Mesquita de Còrdova
el Partenó
el Palau de Cristall
la Torre de Londres

Els que no tenen tradició de traducció, en canvi, cal escriure'ls en la forma originària, ja que l'adaptació en faria perdre el referent i en dificultaria la comprensió. Per exemple:

la Fontana di Trevi
la Giralda
el Manneken-Pis
la Torre del Oro

 

Classificació

Categoria
Convencions .Criteris de traducció
Abreviacions