Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7737/1Darrera versió: 11.12.2017

Títol

Sigles i acrònims: definició 

Resposta

Les sigles són abreviacions formades per la unió de parts d'un sintagma al qual habitualment substitueixen. En general, es formen amb les lletres inicials de cadascuna de les paraules plenes (substantius i adjectius) que formen el sintagma. Per exemple:

RH (recursos humans)
ICS (Institut Català de la Salut)

A més a més, les sigles també poden representar una part d'una denominació completa, si substitueixen una forma genèrica. Per exemple:

DG de Política Lingüística (Direcció General de Política Lingüística)
CNL Montserrat (Centre de Normalització Lingüística Montserrat)

En alguns casos, la sigla es llegeix com un mot i s'anomena acrònim. Per exemple:

IBI (impost sobre béns immobles) es llegeix ibi. 

Hi ha acrònims que es llegeixen inserint una vocal entre consonants o que prenen més d'una lletra per mot. Per exemple:

MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya) es llegeix menac.
Benelux (prové de Bel(gië) Ne(derland) Lux(emburg)).

 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions