Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 317/2Darrera versió: 12.12.2017

Títol

Sigles i acrònims: desplegament 

Resposta

Per raons estilístiques, es recomana desglossar les sigles quan apareixen per primera vegada en un text (ja sigui posant la sigla entre parèntesis al darrere de la denominació completa o bé posant la denominació completa entre parèntesis al darrere de la sigla). Per exemple: 

Podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). 
Podeu posar-vos en contacte amb l'ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials).

Ara bé, cal tenir en compte que algunes sigles són més conegudes que la denominació completa i, en aquests casos, no se solen desplegar. Per exemple: 

Construeixen un nou centre per als alumnes d'ESO.
Demà vindrà un representant de la UNESCO.
 

 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions