Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3741/10Darrera versió: 21.12.2017

Títol

Sigles i acrònims: formació 

Resposta

Les sigles es formen generalment amb les lletres inicials dels mots plens (noms i adjectius) del sintagma que representen i es poden aplicar tant a noms propis com a noms comuns. Entre les lletres que les formen, no hi ha d'haver cap punt ni cap espai en blanc. Quan aquestes sigles es llegeixen com un mot s'anomenen acrònims. Per exemple:

UGT (i no U.G.T., U G T o U. G. T.)
IVA
(i no I.V.A.I V A o I. V. A.)

En algun cas, també incorporen la inicial d'alguna conjunció o preposició. Per exemple:

PIME (petita i mitjana empresa)
CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística)

O fins i tot poden incorporar xifres (en aquest cas s'anomenen sigles alfanumèriques) o altres símbols. Per exemple:

3D (tres dimensions)
R+D (recerca i desenvolupament)
AP-7 (autopista)

Finalment, cal indicar que, en algun cas, la sigla pren les inicials dels components d'un mot complex. Per exemple:

ADN (àcid desoxiribonucleic)

 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions

Fitxes relacionades

Abreviacions