Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3836/3Darrera versió: 22.04.2015

Títol

a petició de 

Resposta

a petició de 
En llenguatge administratiu i jurídic, el criteri general és no ometre l'article que segueix l'expressió a petició de (per exemple, a petició d'una persona interessada, a petició de la part demandada, a petició de les parts). Tot i això, algunes construccions ja lexicalitzades es poden utilitzar sense article. Per exemple, a petició de part

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions