Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

a betzef

loc adv [abundosament] a manta, a porrillo, a patadas.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions