Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

judaïtzar

v. intr. [LC] [RE] Abraçar la religió dels jueus.
v. intr. [RE] Especialment els cristians procedents del judaisme, conservar ritus o altres pràctiques del judaisme.
tr. [RE] Conformar (algú, alguna cosa) a les doctrines, als costums, etc., del judaisme. Maimònides judaïtzà Aristòtil.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions