Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

abril

m
1 abril.
2 poèt primavera f.
3 fig [joventut] abril, primavera f. Una noia de quinze abrils, una chica de quince abriles.
4 fins a setanta d'abril no et llevis un fil (o pel mes d'abril no et llevis un fil) hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.
5 per l'abril en abril.
6 per l'abril cada gota en val mil (o val per mil) en abril aguas mil.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions