Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

polir

v tr
1 [fer llis] pulir.
2 [fer lluent] pulir, pulimentar, abrillantar, bruñir.
3 tecnol pulir.
4 fig [una obra, etc] pulir.
5 fig [una persona] pulir.
6 fig i fam [robar] pulir. Al cafè em van polir el paraigua, en la cafetería me pulieron el paraguas.

v pron
7 pulirse, pulir tr. En poc temps es va polir totes les propietats, en poco tiempo se pulió todas sus propiedades.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions